Bli författare och sprid din bok i världen

 • Skapa din bok med fullständig kreativ frihet
 • Du bestämmer ditt eget honorar vid försäljning
 • Vi stöder dig genom våra författartjänster 
En ung kvinna skriver i sin anteckningsbok
Hur ger jag ut min bok som författare?

Bokutgivning på olika sätt i bokbranschen

Som författare står du inför det viktiga beslutet att välja hur du vill gå till väga, för att dela ditt kreativa verk med världen. Det finns olika möjligheter att publicera din bok på, beroende på vad du vill och på vad för slags bok du har skrivit. Vi berättar här om skillnaderna mellan traditionellt förlag, egenutgivning, eget förlag och hybridförlag.


Traditionellt förlag

 • Bara ett visst urval av böcker blir antagna 
 • Förlaget beräknar en viss upplaga i förväg
 • Honorar/royalty bestäms av förlaget 
 • Formgivningen av bokens inlaga och omslag utförs av förlaget
 • Förlaget organiserar med ISBN och skickar pliktexemplar
 • Förlaget bestämmer bokens försäljningspris
 • Marknadsföringen av boken genomförs av förlaget.
 • Vidare planering för lansering och boken på längre sikt görs av förlaget


Egenutgivning med BoD

 • Bokutgivning i alla genrer 
 • Flexibel bokproduktion, först efter beställning med print-on-demand
 • Du som författare bestämmer honorar per bok själv 
 • Total frihet när det gäller formgivningen av bokens inlaga och omslag samt bokutformning
 • BoD organiserar med ISBN och skickar pliktexemplar
 • Försäljningspriset bestämmer du som författare
 • Marknadsföringen ligger i författarens händer. 
 • Snabb och enkel bokpublicering om aktuella ämnen och trender i alla relevanta bokhandlare och nätbokhandlare


Eget förlag med BoD

 • Bokutgivning i alla genrer 
 • Flexibel bokproduktion, först efter beställning med print-on-demand
 • Du som förlag bestämmer honorar per bok själv för varje författare 
 • Total frihet när det gäller formgivningen av bokens inlaga och omslag samt bokutformning
 • Förlaget organiserar med egna ISBN och skickar pliktexemplar
 • Försäljningspriset bestämmer du som förlag 
 • Marknadsföringen ligger i förlagets händer. 
 • Snabb och enkel bokpublicering om aktuella ämnen och trender i alla relevanta bokhandlare och nätbokhandlare av BoD


Hybridförlag

 • Bara ett visst urval av böcker blir antagna 
 • Förlaget beräknar en viss upplaga i förväg
 • Kostnader och vinster delas på mellan författare och förlag
 • Formgivningen av bokens inlaga och omslag utförs av förlaget
 • Förlaget bestämmer bokens försäljningspris
 • Marknadsföringen av boken genomförs av förlaget.
 • Vidare planering för lansering och boken på längre sikt görs av förlaget

Vår slutsats

Traditionellt förlag, egenutgivning, eget förlag eller hybridförlag?

Var och ett av dessa alternativ har sina fördelar och nackdelar och det är viktigt att tänka igenom vad du som författare föredrar och vad det är för en slags bok som du ska publicera.

Att ge ut en bok genom ett förlag innebär att förlaget tar över många beslut gällande ditt verk och du som författare har väldigt lite eller inget att göra med de organisatoriska frågorna. En traditionell utgivning är fortfarande en etablerad väg för författare. Här sker en rigorös urvalsprocess och framgångsrika författare får professionellt stöd inom redigering, formgivning och marknadsföring. Denna väg är lämplig för författare som värdesätter en etablerad infrastruktur och erfarenheten hos professionella förläggare, men det är en utmaning att ta sig igenom förlagets nålsöga. Oftast behåller förlagen rättigheterna till boken. Först och främst drömmer författare om att bli utgiven av ett förlag på grund av prestige och image (och så klart att få utgivningen bekostad).

Egenutgivning ger författaren full kontroll över den kreativa processen. Författaren bestämmer alla steg själv – från skrivandet, bokens utformning och design till bokens publicering. Denna självständighet gör det möjligt att på ett väldigt flexibelt sätt planera boken, utgivningen och tidsplanen. Som författare kan du självklart ta hjälp genom olika författartjänster för att skapa en professionell och attraktiv bok. Det är den perfekta vägen för kreativa personer som vill behålla sin konstnärliga vision i varje steg. Distribution, försändelse av pliktexemplar och tryck sköts av BoD, vilket innebär att du som författare inte behöver tänka på detta. BoD trycker böcker efter beställning med print-on-demand och ingen minsta upplaga behöver beställas i förväg. Detta alternativ binder inte något kapital i förväg eller har någon finansiell risk. Det är ett väldigt ekonomiskt sätt att ge ut en bok på. Som författare bestämmer du försäljningspris, ditt honorar och du kan sälja vidare dina egenbeställda böcker till det pris som du själv bestämmer. Rättigheterna till bokens innehåll behåller författaren. Men tänk på att du blir samtidigt en projektledare för din egen bok och för att lyckas med egenutgivning krävs inte bara skrivtalang, utan också entreprenörsförmåga samt tillräckligt med tid för att hantera marknadsföringen. Egenutgivning är ett bra val för författare som vill ha både kontroll och expertstöd.

Att ge ut en bok eller böcker under eget förlagsnamn med BoD ger dig som författare möjlighet att utåt skapa en egen image. Det är i princip samma processer som egenutgivning, men du är mer flexibel att agera under ett eget förlagsnamn. Kanske du har flera böcker som du har skrivit själv eller från andra författare som du vill få ut på bokmarknaden, under ett förlagsnamn som inte är BoD. Det är dock viktigt att tänka på att bokutgivning under eget förlagsnamn kräver att du ansöker om egna ISBN hos Kungliga biblioteket och att du själv står för utskick av pliktexemplar. Om du ger ut böcker från flera olika författare, så är det såklart viktigt att du själv har avtal med dessa gällande rättigheter och den ekonomiska biten. BoD tar hand om distribution till bokhandeln, tar upp beställningar och om trycket men du kan alltid beställa böcker och sälja dessa vidare själv. Om du vill starta ett eget förlag helt själv, utan BoD, innebär det att du även måste ta hand om distribution, beställningar, tryckprocessen och alla nödvändiga avtal med samarbetspartner själv. 

Ett hybridförlag är ett förlag som verkar enligt en annan affärsmodell än ett traditionellt bokförlag. Intäkterna hos ett traditionellt bokförlag kommer från försäljningen av den utgivna boken, medan ett hybridförlags intäkter kommer både från bokförsäljning och från kostnader/avgifter som debiteras författaren för de olika förlagstjänsterna. Alltså författaren medverkar i kostnaderna för utgivningen och även vinstfördelningen ser annorlunda ut. De övriga förlagsrollerna (inklusive det redaktionella förläggaransvaret) är i regel samma som hos ett traditionellt förlag, vilket skiljer ett hybridförlags tjänster från egenutgivning. När det gäller marknadsföringen så bör man studera noggrant vad varje hybridförlag erbjuder, då det är avgörande för bokens framgång och försäljningspotential. Om boken inte minst säljer i ca 1 000 exemplar (beroende på vad det är för bok) så kan det vara svårare att gå med vinst i denna konstellation. Har tar författaren den ekonomiska risken och investerar ett visst kapital i förväg. Denna möjlighet kan passa för författare som inte vill ta hand om den redaktionella biten, formgivningen och design men samtidigt har en bra bok med högt försäljningspotential och ett bra startkapital. 

Läs mer om detta i vår BoD-bloggartikel - Egenutgivning eller förlag, vad passar dig bäst? 

Vad innebär bokutgivning under eget förlag?

Begreppet "eget förlag" innebär att publiceringen av böcker, e-böcker eller ljudböcker utgörs av författaren helt själv, utan inblandning av ett traditionellt förlag eller en egenutgivningstjänst. Författaren ansvarar för alla aspekter av bokutgivningen såsom skrivandet, redigeringen, formgivningen, tryckningen, distributionen, logistiken och marknadsföringen. Om du vill starta ett eget förlag kan du göra det lättare för dig genom att använda BoD som samarbetspartner. På så sätt krävs inga egna avtal med flera olika samarbetspartner för tryck, distribution, logistik och beställningsmottagande. BoD har ett eget tryckeri och egna avtal med flera samarbetspartner i bokbranschen, både i Sverige och internationellt, som du då kan dra nytta av.

Steg 1

Skriva en bok

Låt kreativiteten flöda och förverkliga dina bokidéer. Oavsett om du redan har skriverfarenhet eller är på väg att göra din debut – vi följer dig på din resa och står vid din sida med råd och stöd.

Ta reda på mer

Steg 2

Skapa en bok

Ge din bok det perfekta utseendet. Från valet av bokomslag till rätt typsnitt och professionell design – våra experter hjälper dig att skapa en tilltalande bokdesign som kommer att inspirera dina läsare.

Ta reda på mer

Steg 3

Publicera en bok

Sprid din bok på marknaden och gör den tillgänglig både i Sverige och internationellt. Du bestämmer själv om du vill publicera den både som tryckt- och digital bok. Med vår plattform och professionella distribution har du möjligheten att publicera din bok med stor framgång.

Din utgivna bok kan beställas och köpas i alla relevanta bokhandlar och nätbokhandlar i hela landet och även internationellt om så önskas.

Ta reda på mer

Steg 4

Marknadsföra en bok

När din bok väl ha publicerats, så gäller det även att marknadsföra ditt verk med en välplanerad och framgångsrik marknadsföringsplan. Använd våra marknadsföringstjänster såsom recensionsexemplar och internetmarknadsföring för att marknadsföra din bok till en bred läsekrets.

Oavsett om du redan är en erfaren författare eller om du precis har börjat skriva, så finns vi på BoD här för dig. Med vår mångåriga expertis kan vi hjälpa dig att förverkliga din bokidé. Låt oss tillsammans göra dina bokdrömmar till verklighet!

Ta reda på mer

FAQ

Vanliga frågor och svar

BoD på InstagramRegistrering för BoD:s nyhetsbrevBoD på TikTokBoD på YouTubeBoD på Facebook