Skriva en bok

 • Vi följer dig genom alla steg när du skriver din bok 
 • Över 65 000 författare litar redan på BoD
 • Kreativ frihet och självständighet
Skriva en bok med BoD

Varför skriver jag?

Den första viktiga frågan du bör ställa dig redan från början – till och med innan du börjar skriva din bok: Varför skriver jag?

Vad är din motivation? Varför vill du skriva en bok? Vilken målgrupp vill du nå med din bok? Skriver du bara för dig själv eller för att sälja boken på bokmarknaden? Dessa frågor är viktiga för att du ska kunna ta reda på vad målet är för dig och din bok och vilka åtgärder (t.ex. marknadsföring) du behöver vidta för att se till att din bok når rätt målgrupp.


Vilka program eller verktyg kan jag använda för att skriva en bok?

Hur skriver jag en bok? Det finns olika program och webbaserade verktyg som kan hjälpa dig att strukturera dina idéer och organisera skrivprocessen på ett effektivt sätt. Här ger vi dig exempel på några av dessa:

Kostnadsfritt

 • Google Docs
  Det är en webbaserad ordbehandlare som gör det möjligt för flera författare att arbeta tillsammans. Som skribent kan du notera dina idéer och enkelt dela och redigera dokument.E
 • Trello
  Detta program är ett visuellt organisationsverktyg som bygger på Kanban-konceptet. Du kan skapa listor och kort för att sortera idéer och flytta dem mellan de olika faserna såsom t.ex. från planeringsfasen till genomförandefasen.
 • Papyrus Author (demoversion)
  Detta är ett skrivprogram som är speciellt utvecklat för författare. I demoversionen är vissa områden tillgängliga för dig fast med vissa begränsningar; om du sedan bestämmer dig för att köpa den fullständiga versionen kan du helt enkelt fortsätta att arbeta med ditt bokprojekt efter uppgraderingen.

Ej kostnadsfritt

 • Papyrus Author (fullversion)
  Fullversionen av Papyrus Author erbjuder funktioner för strukturering av romaner, integrering av forskning, karaktärsutveckling, plottning och mycket mer.
 • Scrivener
  Detta skrivprogram hjälper dig som författare att strukturera dina idéer och stöder skrivprocessen. Scrivener erbjuder omfattande funktioner, struktureringsalternativ och exportalternativ.
 • Ulysses
  Programvara som är en textredigerare för Mac, iPad och iPhone. En elegant skrivmiljö som hjälper dig att organisera dina idéer och hålla fokus. Den ger dig: distraktionsfritt skrivande, markeringsbaserad strukturering och molnsynkronisering.
 • Evernote
  Detta antecknings- och organisationsverktyg är avsett för att bland annat samla texter, listor, bilder och länkar, vilket hjälper dig som skribent att samla och organisera dina idéer.
 • Word
  Word är ett beprövat och användarvänligt ordbehandlingsprogram. För författare erbjuder det omfattande funktioner för att skriva, redigera och formatera texter. Du kan enkelt integrera grafiska element och tabeller samt dra nytta av stavnings- och grammatikkontrollen. 

Vid val av en passande programvara är det viktigt att du tar hänsyn till dina egna behov och preferenser. Vissa författare föredrar enkla textredigerare, medan andra föredrar mer omfattande verktyg med specifika planerings- och organisationsfunktioner. De ovan nämnda verktygen kan stödja dig som författare i olika faser av skrivprocessen.


Vilken genre ska min bok vara i och vem är min målgrupp?

Att välja genre och målgrupp för din bok är ett viktigt steg för att se till att ditt skrivande går i rätt riktning. För det första bör du fundera på vad som inspirerar dig personligen. Vilka ämnen eller genrer fascinerar dig? Det blir lättare för dig att skriva om du utgår ifrån din egna intressen.

Förutom att titta på dina egna läsvanor bör du analysera den aktuella bokmarknaden: identifiera trender och populära genrer för att se vad som för närvarande efterfrågas. Kunskap om marknaden kan hjälpa dig att få en realistisk uppfattning om hur din bok kommer att tas emot.

Vilka kan vara dina potentiella läsare? Analysera demografiska egenskaper, intressen och preferenser hos din målgrupp, för att så marknadsföra din bok på ett målinriktat sätt. Hitta balansen: Skriv för dig själv, men ha också målgruppens behov i åtanke. Helst ska din bok tilltala både dig som författare och dina läsare.

Om du är osäker, kan du prova olika idéer och genrer. Skriv noveller i olika stilar för att ta reda på vad som tilltalar dig och dina potentiella läsare mest.

Låt dig även inspireras av andra. Diskutera dina idéer med vänner, din familj eller skrivgrupper. Deras feedback kan hjälpa dig att se olika perspektiv och få en bättre uppfattning om vilken genre och målgrupp som är bäst lämpad för din bok. Skrivprojekt utvecklas med tiden: om du märker under skrivprocessen att en annan inriktning passar din vision bättre, så skriv om eller korrigera din text. 

Tips och råd för ditt bokprojekt

Nyheter - Evenemang - Marknadsföringstips - Tävlingar - Kampanjer

Till nyhetsbrevet

Vilka ämnen skulle jag vilja skriva om?

Det finns otroligt många olika ämnen och teman som du kan skriva om. Ditt val bör bero på dina intressen, eventuella erfarenheter och vad som inspirerar dig. Här ger vi dig förslag på några teman att välja mellan:

 • Personliga erfarenheter
  Skriv om händelser eller erfarenheter från ditt eget liv som har format dig, såsom till exempel resor, utmaningar, framgångar eller kanske vardagliga upplevelser.
 • Fantasy och science fiction
  Skapa en fascinerande värld med nya verkligheter, varelser eller teknologier. I den här genren kan du låta fantasin flöda.
 • Historiska romaner
  Dyk ner i det förflutna och berätta historier som baserar sig på historiska händelser eller epoker. Det krävs ofta grundlig research för att skildra historien på ett korrekt sätt.
 • Kriminalromaner och thrillers
  Fängsla dina läsare med mystiska intriger, oväntade vändningar och en dos spänning.
 • Kärleksromaner
  Utforska kärlekens alla fasetter och relationer mellan olika karaktärer. Kärleksromaner kan vara allt från romantiska till dramatiska och humoristiska.
 • Självhjälp och motivation
  Dela med dig av personliga insikter, tips och råd inom teman såsom självoptimering, självsäkerhet, motivation och om hur man hanterar livet.
 • Samhällskritik och samhällsfrågor
  Ta upp aktuella samhällsproblem och skriv berättelser som ökar medvetenheten eller inspirerar till eftertanke.
 • Biografier och memoarer
  Dela med dig av din livshistoria eller skriv en biografi om en inspirerande person.
 • Humoristiska berättelser
  Skriv humoristiska berättelser eller anekdoter som får läsarna att skratta.
 • Vetenskap och teknik
  Använd dina kunskaper för fackböcker. Dessa kännetecknas ofta av en djupgående forskning eller undersökning, tydlig strukturering och förmedling av kunskap på hög nivå som riktar sig till en specifik målgrupp.


Dessa förslag är bara en början. Du kan kombinera genrer eller bryta helt ny mark. Låt dina egna intressen och det som inspirerar dig vägleda dig. Skapa en bok som är meningsfull för dig och samtidigt har potential att beröra läsarna.


Artificiell intelligens som verktyg: Hur kan jag använda AI när jag skriver?

Integreringen av artificiell intelligens (AI) i din skrivprocess erbjuder dig som författare ett brett utbud av optimeringsalternativ. AI-verktyg som OpenAI, ChatGPT och DeepMind kan användas i olika skeden av skrivprocessen. Som författare kan du också använda AI för att till exempel föreslå namn, utveckla karaktärer och generera scenbeskrivningar. AI används också redan i skrivverktyg i form av skrivassistenter. 

AI:s begränsningar ligger för närvarande i att den inte helt kan ersätta den mänskliga kreativiteten. Logiska brott, tvetydigheter i handlingen och stilistiska förslag är områden där AI ännu inte kan agera på ett adekvat sätt. I dag ser vi AI som ett verktyg som underlättar arbetet. Användningen av AI kräver dock självdisciplin för att inte avvika från den faktiska handlingen och för att se det mer som ett stöd i skrivprocessen. Skrivassistenten kan inte ersätta redaktörernas tekniska expertis - lika lite som den kan ersätta personlig feedback från testläsare. På samma sätt fungerar bildgeneratorn mer som en moodboard och kan inte ersätta en formgivares eller en illustratörs arbete att till exempel skapa högkvalitativa bokomslag och illustrationer.

Om du vill lära dig mer om att skriva böcker med AI kan du läsa vår bloggartikel ”Skriva bok med hjälp av AI?”. I bloggartikeln förklarar vi hur olika AI-verktyg kan hjälpa dig att skriva din bok.

AI kan vara ett utmärkt verktyg för att skriva en bättre text och få feedback. Som författare bör du dock vara medveten om att trots att du använder AI ligger ansvaret för kvalitet och korrekthet kvar hos dig. Tyvärr är frågorna om de rättsliga aspekterna och de sociala konsekvenserna av AI i skrivprocessen fortfarande obesvarade.


Facklitteratur: Vad behöver jag tänka på i min planering?

Det finns olika kategorier av fackböcker - för det första faktaböcker, som förmedlar specialistkunskaper inom ett visst definierat område. För det andra är populära faktaböcker ofta iögonfallande på marknaden; det är böcker som tar upp ett relevant ämne och uttrycker en tydlig åsikt. Sist men inte minst finns det böcker där råd och coaching förmedlas. Dessa är också subjektiva, eftersom de i hög grad bygger på författarnas erfarenheter och vanligtvis stöds av anekdoter från deras liv.

Mycket få högkvalitativa faktaböcker skrivs helt utan någon förplanering eller forskning. En viss förberedelse är också viktig här. Men hur planerar man en fackbok över huvud taget? Vad måste man tänka på när man gör research och hur skiljer sig en faktabok från en roman? Vi berättar mer om det här!


Planering av faktaböcker: Målgrupp och research

Låt oss börja med en av de viktigaste aspekterna av planeringen: För fackböcker är det lika viktigt som för romaner att du i förväg fokuserar på just din målgrupp. Det räcker inte om du bara riktar dig till människor som är intresserade av ditt ämne, utan du kan till exempel avgöra hur väl din läsekrets redan känner till det ämne du skriver om. Läser de din bok utan några förkunskaper eller är de bekanta med ämnet och letar bara efter specifika tips inom vissa områden? Ofta vänder sig coaching-böcker till läsare med liten eller ingen förkunskap, medan fackböcker i klassisk mening vänder sig till erfarna branschexperter, ofta inom ett nischområde.

Den andra viktiga punkten när det gäller förberedelser är ämnet forskning. Forskning är en av de viktigaste sakerna för din fackbok, och det betyder inte bara de grundläggande forskningsåtgärderna inom ditt ämne, utan också din forskning om marknaden: Hur många konkurrerande böcker finns det redan inom ditt område? Vilken erfarenhet eller kunskap krävs egentligen för att skriva en användbar faktabok om detta ämne? Är ditt ämne fortfarande relevant?  Skulle det ha varit bättre om din bok hade publicerats förra året? Kan den locka några läsare nu? Gör lite efterforskningar om vilken position boken kommer att kunna ha efter publiceringen. Detta kan hjälpa dig och påverka din planering.

Utöver detta behöver du också göra tematiska efterforskningar. Se till att dina källor är professionellt skrivna och att du inte bara använder vilken källa som helst, som råkar stödja din åsikt. Om du faktiskt använder källor för att skrivadin text, lista dem i slutet av din bok. Detsamma gäller för texter som du citerar ur. Ju mer specialiserad din faktabok ska vara, desto viktigare är det att du inkluderar en slutlig förteckning över källor och illustrationer.


Aktualitet samt visualisering av fakta och siffror

Ett annat problem, som romaner vanligtvis är förskonade från, är att vissa teman med tiden inte är aktuella längre. Särskilt när det gäller nyckeltal och milstolpar kan det hända att din faktabok anses vara föråldrad efter bara två till tre år, beroende på vilken bransch det gäller. Du bör därför definitivt överväga att publicera nya utgåvor av dina böcker, med uppdaterade fakta.

En annan punkt är visualiseringen av fakta: Särskilt när det gäller siffror är det bra att visualisera vissa data med hjälp av tabeller och diagram. Även på detta område skiljer sig faktaböcker från romaner, eftersom de senare nästan uteslutande använder bilder i illustrationssyfte. I en faktabok kan visualiseringen av siffror som används, beroende på ämnesområde, göra din bok ännu bättre.


Skönlitteratur: Vilka karaktärer finns med i min bok?

Utvecklingen av bokens karaktärer är ett avgörande steg i skrivandet av en roman eller berättelse. Väl utformade karaktärer är viktigt för berättelsens djup och attraktionskraft. Här är våra 10 viktigaste punkter att tänka på, när du utvecklar dina karaktärer:

 1. Fastställ grundläggande information
  Namn, ålder, kön, yrke etc. Bestäm grundläggande fakta om din karaktär för att ha en utgångspunkt.
 2. Yttre kännetecken
  Beskriv hur din karaktär ser ut. Var uppmärksam på att inte bara beskriva fysiska drag, utan också kläder och andra yttre detaljer.
 3. Inre konflikter och motiv
  Fundera på vilka inre konflikter dina karaktärer kan ha. Vilka motiv driver dem? Detta kan vara drivkraften bakom deras handlingar och beslut.
 4. Bakgrundshistoria
  Utveckla en bakgrundshistoria för dina karaktärer. Var kommer de ifrån? Vilka händelser har format dem? Detta påverkar deras personlighet och handlingar.
 5. Styrkor och svagheter
  Varje karaktär bör ha styrkor och svagheter. Det gör dem mer realistiska och gör det möjligt för dem att agera autentiskt i olika situationer.
 6. Relationer med andra karaktärer
  Fundera på hur din karaktär förhåller sig till andra karaktärer i berättelsen. Vilka relationer har de? Konflikter och vänskap bidrar till karaktärernas komplexitet.
 7. Utveckling
  Planera din karaktärs utveckling under berättelsens gång. Vilka förändringar går hen igenom? Karaktärsutveckling ger djup och spänning till din berättelse.
 8. Unika egenskaper och drag
  Fundera på vad som gör din karaktär unik. Det kan vara speciella förmågor, egenheter, sätt att tala eller andra karaktärsdrag.
 9. Dialogfärdigheter
  Se till att dina karaktärer har olika sätt att tala och olika dialogstilar. Detta hjälper till att differentiera deras personligheter.
 10. Emotionell resonans
  Skapa en känslomässig koppling mellan dina läsare och dina karaktärer. Få dem att känna sympati och empati genom att autentiskt skildra karaktärernas känslor och tankar.

Att utveckla bokens karaktärer är ett avgörande steg i skrivandet av din roman eller berättelse. Är du redo att ge dina karaktärer liv?

Skönlitteratur: Vilken miljö passar för min berättelse?

När du utvecklar platserna och orterna för din berättelse är det viktigt att vara noggrann och eftertänksam. Börja med grundlig research, vare sig det gäller verkliga platser eller fiktiva världar, för att ge dina miljöer autenticitet. Vilken atmosfär och stämning vill du uppnå? Integrera specifika detaljer som ger liv åt platsen.

Autenticitet uppnås genom detaljer, så beskriv inte bara det uppenbara, utan även lukter, ljud och andra karakteristiska drag. Tänk på hur platsen eller orten förändras över tid, oavsett om det är genom historiska händelser, årstider eller tider på dygnet. Se till att miljön relaterar till karaktärerna och påverkar deras handlingar.

Använd kontraster för att öka komplexiteten i din berättelse, antingen genom olika platser eller genom att visa förändringar på samma plats. Gör miljön till en aktiv del av handlingen - den kan skapa konflikter, underlätta förändringar eller fungera som en symbol.

Om du skapar en fiktiv värld, definiera tydliga regler och logik för denna värld. Beskriv miljön ur dina karaktärers perspektiv för att skapa en personlig koppling. Be om feedback från andra läsare eller skribenter för att säkerställa att dina beskrivningar är verkliga. Kontinuitet är också viktigt – se till att dina miljöbeskrivningar förblir konsekventa.

Tips: Visuell research för att utveckla miljöerna i boken

Ett bra tips för dig som författare är att använda visuella hjälpmedel som Canva eller Pinterest-tavlor för att bättre visualisera miljöer, särskilt städer. Skapa en digital moodboard med Canva som innehåller bilder av arkitektur, gator och torg. Du kan även använda Pinterest för att samla inspiration från verkliga städer. Dessa visuella referenser kan hjälpa dig att fånga estetiken i din stad tydligare och samtidigt fungera som inspiration under skrivprocessen. Visualisera atmosfären, fånga stämningen för att utveckla en konsekvent och levande beskrivning av din miljö som passar din berättelse.

Skönlitteratur: Vad behöver jag tänka på när det gäller skrivstil, dialog och berättarform?

Det är avgörande för din bok att du hittar din egen skrivstil. Experimentera med olika stilar för att uppnå autenticitet och hitta din egen stil. Tydliga och koncisa formuleringar är viktiga, liksom användningen av bildspråk för att ge liv åt scener och karaktärer. Ta själv reda på om du tenderar att beskriva händelserna, dina karaktärer och deras omgivning för detaljerat eller för vagt.

Dialogerna ska låta naturliga och återspegla hur människor talar. Använd dem för att visa känslor och information snarare än rena förklaringar. Variera karaktärernas språk för att ge varje karaktär en unik röst. Gå igenom dina dialoger: Talar dina karaktärer verkligen som människor skulle tala eller låter de overkliga? Pratar de för mycket småprat som inte intresserar läsaren och som är irrelevant för berättelsen? Läs din dialog högt, helst tillsammans med testläsare, och kontrollera kvaliteten på din dialog. Vi rekommenderar att du läser vårt blogginlägg: Skriva dialoger – hur gör man?

När det gäller berättelsens form måste du bestämma dig för om du vill berätta historien från första personens perspektiv (jag) eller från tredje personens perspektiv (han, hon, hen). Välj det tempus som passar bäst för din berättelse - dåtid eller nutid. Experimentera med tempot i berättelsen för att skapa atmosfär. Se till att berättarperspektivet och tempus inte ändras under bokens gång.

Övning ger färdighet: Skriv regelbundet för att förbättra din stil. Det första utkastet är sällan perfekt, så ta dig tid att göra ändringar för att förfina din text. Den kreativa skrivprocessen är individuell, så hitta din egen väg.

Hisspitch och synopsis: Hur utvecklar jag en storyline?

En hisspitch är en kort sammanfattning av ett projekt, en idé eller en person. Använd denna metod för att skapa en kort sammanfattning av din bok som kommer att uppmuntra dina läsare att köpa din bok. En hisspitch är vanligtvis bara två till tre meningar eller alternativt 30 till 60 sekunder (en hissfärd) där du övertygar någon om ditt ämne eller din historia. Då måste du ha sammanfattat din bok kort och koncist. Har du redan provat detta? Nej? Gör då den här lilla övningen. Många författare gör misstaget att gå alldeles för långt i frågan om vad deras bok handlar om. Fundera istället i förväg på hur du kan skapa spänning med bara några få ord. För att göra detta är det viktigt att känna till handlingen i din bok.

Nu när din sammanfattning är klar är nästa steg att göra en synopsis/outline av din bok. En outline är en strukturerad och sammanfattad översikt eller struktur av en bok. Det är en slags färdplan för handlingen och de viktigaste händelserna i boken. Den innehåller vanligtvis huvudkapitlen, nyckelhändelser, vändpunkter och ofta även korta beskrivningar av de viktigaste scenerna. Författare använder sig av en outline för att organisera sina idéer, planera handlingen och se till att berättelsen har en tydlig och logisk struktur innan man börjar skriva.


Hur börjar jag att skriva?

Början av en skrivprocess är ofta fylld av utmaningar. När du skriver det första utkastet är det viktigt att börja utan krav på perfektion. Låt orden flöda fritt, fokusera inte för mycket på grammatik eller stil. Det första utkastet handlar om att få ner dina idéer på papper.

Sätt upp tydliga mål och dela upp din bok i hanterbara avsnitt. Skriv utan avbrott, koncentrera dig på handlingen och skissa upp dina karaktärer. Denna grova skiss utgör grunden för din berättelse.

Tro på dig själv och att din text är värd att berätta. Att tvivla på sig själv är normalt, men det får inte hindra dig från att skriva ner dina idéer. Planera in pauser för att få nya perspektiv och utveckla din individuella skrivröst. Ditt första utkast behöver inte vara perfekt - det är helt okej. Målet är att slutföra det. Ha kul när du släpper loss din kreativitet och ha tålamod med processen. Tvekar du fortfarande? Då kommer vårt blogginlägg"5 tips för att komma igång med skrivandet" säkert att hjälpa dig.

Beroende på bokgenre - roman, barnbok, deckare eller faktabok - finns det både särdrag och likheter som du bör tänka på när du skriver. Det bästa sättet att till exempel skriva en faktabok, är att skapa en röd tråd för varje kapitel och sedan följa den. Detta har du säkert även hört tidigare, gällande skönlitteratur. Medan romanförfattare kan välja mellan att planera i förväg eller att skriva mer intuitivt och spontant, bör du alltid utgå från en noggrann plan när du skriver en fackbok. I en fackbok är det ännu viktigare än i en roman, att varje kapitel tjänar ett bestämt syfte och utökar läsarnas kunskaper, annars skulle de inte behöva läsa din bok.

Försök att skriva autentiskt, håll dig uppdaterad och läs andra faktaböcker om ditt ämne! Säkerställ att det inte finns några luckor eller motsägelser i texten och se till att du har gjort din forskning ordentligt och gått igenom allt noggrant. 

Hur utvecklar jag min skrivrutin?

Du drömmer om att skriva din egen bok, men vet inte hur du ska få tiden att räcka till? Förutom jobbet eller studierna, måste du kanske även tänka på familjen och ibland känns det som om alla vill ha något av dig samtidigt – fast du vill ju bara helst skriva på din bok? Det är därför viktigt att du sätter upp fasta tider för din skrivtid.

Har du alltid en timme över på eftermiddagen efter jobbet? Perfekt, boka då denna tid för dig själv för att skriva och arbeta på ditt manuskript.

Även om du bara har 10, 20 eller 30 minuter varje dag för att skriva: Varje ord, varje mening för dig närmare ditt mål att skriva din bok. Ju mer regelbundet du skriver, desto mer rutinmässigt kommer du att kunna fördjupa dig i ditt manuskript och hitta "de rätta orden".


Skrivövningar: Hur blir du av med din skrivkramp?

Alla författare känner igen sig: ibland känns huvudet tomt och alla ord som du hittills har skrivit ner på papper låter fel.

Om du saknar inspiration, kan det vara bra att komma bort från skrivbordet. Ta en promenad i friska luften eller sätt dig på ett kafé. Titta på naturen, lyssna på samtalen vid bordet bredvid och låt helt enkelt tankarna vandra.

Med lite avstånd från manuskriptet kommer nya idéer tillbaka till dig. Det hjälper om du utbyter idéer med andra författare, vänner eller familjemedlemmar. Vi ger dig några tips i vårt blogginlägg "Skrivkramp? Nej tack!". Att använda sig av writing prompts är också en bra övning för din skrivrutin och hjälper dig när du återigen bara tittar på den blinkande markören i ditt skrivprogram. Det kan vara en mening eller en fråga som ger dig inspiration att skriva vidare på.


Genomgång och slutförande av din bok

Det lilla men mycket betydelsefulla ordet "SLUT" är ofta de fyra sista bokstäverna i ett manuskript. Och efter en lång resa kommer du säkert att få den där fantastiska känslan: "Min bok är äntligen klar!"

Men innan vi jublande kastar konfetti i luften, bör vi stanna upp ett ögonblick: slutet på skrivandet är nämligen också början på publiceringen. Vi berättar vad som krävs för att förvandla en färdigskriven bok till en riktigt bra bok.


Hur granskar jag min bok?

Att gå igenom texten noga i din bok är ett avgörande steg i skrivprocessen. Ta dig tid att noggrant granska kapitel för kapitel, med fokus på textens flöde, tydlighet och sammanhang.

Säkerställ att handlingen rör sig framåt på ett smidigt sätt så att läsarna lätt kan ta sig igenom berättelsen. Använd ett klart och koncist språk för att förmedla ditt budskap tydligt. Se till att karaktärer, handling och teman förblir konsekventa och skapar en harmonisk helhetsbild.

Ofta krävs det att du går igenom texten och kapitlen i flera omgångar. Fokusera på olika aspekter i varje omgång – från det övergripande flödet till språkliga finesser och karaktärsutveckling. Använd detta tillfälle till att förfina din berättelse. Ta dig tid att granska varje kapitel tills du är nöjd med resultatet. Revidering är en kreativ process som kan ta din berättelse till högre nivå.


Hur får jag effektiv feedback från testläsare?

När du är klar med ditt manuskript är det dags att få feedback från testläsare. De ersätter inte en professionell språkgranskning eller korrekturläsning, men dina läsare kan ändå ge dig användbara tips och åsikter om din berättelse. Ställ specifika frågor till dina testläsare om vissa saker eller teman, såsom till exempel om dina karaktärer och deras utveckling, de enskilda kapitlen, spänningen i din bok, strukturen i ditt manuskript eller berättarstilen.

Be om feedback från läsare redan under skrivprocessen, om du är osäker på vissa punkter. På så sätt kan du snabbare ta reda på hur din berättelse tas emot och var du behöver göra förbättringar. Testläsare kan också hjälpa dig och ge råd, om du ska välja mellan den ena eller andra händelsen i manuskriptet. Fråga dem och bolla lite idéer tillsammans!


Språkgranskning och korrekturläsning: Hur ger jag ut en professionell bok?

Som du säkert redan vet, blir ett manuskript bara bättre ju mer det bearbetas. Oftast räcker det inte bara med dina egna ändringar eller feedback från testläsarna, utan lektörens professionella textarbete och slutliga korrekturläsning är oumbärliga i utgivningsprocessen.

Endast detta gemensamma grupparbete kan ge ditt manuskript rätt form, så att du i slutändan kan publicera en professionell roman eller fackbok.

I en språkgranskning granskas manuskriptet språkligt och innehållsmässigt. Det innebär t.ex. att vi kontrollerar om innehållet är skrivet på ett sätt som är passar för bokens genre och för lämplig åldern, liksom den övergripande utvecklingen av din berättelse, logiken och utvecklingen av dina karaktärer.

I vårt bokdesign- och språkgranskningsteam diskuterar en projektpartner med dig om specifika önskemål och aspekter som bör tas hänsyn till. Teamet överlämnar ditt manuskript till erfarna lektörer. Vi har arbetat med samma lektörer sedan många år och kan därför garantera hög kvalitet. Under urvalsprocessen tittar vi på vilken språkgranskningsstil som passar bäst för ditt bokprojekt.

Vi rekommenderar också professionell korrekturläsning för att säkerställa att stavfel, grammatiska fel och felaktig interpunktion upptäcks i texten. Bara så kan dina läsare fördjupa sig i din berättelse eller bokens tema utan att bli distraherade av skrivfel och stavfel.


Sammanfattning

Detta var väldigt mycket information, eller hur? Vi vet precis hur det känns när man arbetar med ett bokprojekt och översköljs av innehåll och kunskap. I slutändan inser alla att det är mer än att "bara skriva en bok" när man drömmer om att skriva en egen bok.

Innan vi avslutar, låt oss titta på hur man kan sammanfatta skapandet av en bok i 4 steg:

 • Planeringen av din bok: tänk på innehållet, din USP och den målgrupp du skriver för.
 • Skriv, skriv, skriv: Bra dialoger, en konsekvent berättelseform och realistiska karaktärer är lika viktigt i skönlitteratur som det är med korrekt research och bra struktur i en fackbok.
 • Hitta din rutin: Ju mer regelbundet du arbetar med ditt manuskript, desto lättare blir det att färdigställa din bok. Skrivövningar hjälper dig att hantera skrivkramp.
 • Och i slutändan: Det är bara en granskning och omarbetning av ditt manuskript som kan förvandla det till en bok som övertygar läsarna. Använd feedback från testläsare och professionell hjälp för att språkgranska och korrekturläsa din bok.

Som författare behöver du en rejäl dos entusiasm och kärlek för ditt bokprojekt, men minst lika mycket uthållighet, tålamod och tid. Det kan därför vara bra om du bollar idéer med andra författare så att ni kan hjälpa varandra. Workshops på temat "att skriva en bok" kan också hjälpa dig att ytterligare professionalisera och stödja dig själv. Tänk på att vi finns här om du behöver hjälp och stöttar dig genom våra experter när det gäller språkgranskning, korrekturläsning och bokdesign.

Om du har frågor om BoD, våra tjänster eller ditt bokprojekt, är du välkommen att kontakta vår kundservice på 08-502 56 600 eller via e-post till info@bod.se.

BoD på InstagramRegistrering för BoD:s nyhetsbrevBoD på TikTokBoD på YouTubeBoD på Facebook