Språkgranskning

 • Språklig finjustering av din text
 • Kvalitet från professionella lektörer
 • Din bok i toppkvalitet
Illustration av en bokredigering

Vad är språkgranskning?

Språkgranskning innebär att man gör en granskning av texten för att förbättra språkliga, stilistiska och innehållsmässiga aspekter. Till skillnad från korrekturläsning, som främst fokuserar på att korrigera stavfel, grammatikfel och interpunktionsfel, innebär språkgranskning en mer omfattande kontroll. Lektörer uppmärksammar språklig klarhet, formuleringar, sammanhang, stil, logik och textens uppbyggnad. De kan också föreslå justeringar för att förbättra läsflödet, ta bort överflödig text och se till att texten effektivt uppfyller sitt syfte. Sammanfattningsvis innebär språkgranskning att man optimerar texten när det gäller innehåll och språk, för att säkerställa bästa möjliga kvalitet.
 

Vilka tjänster ingår i språkgranskning?
 

Bearbetning av innehållet i manuskriptet

 • Kontroll av textens struktur med hänsyn till logik och begriplighet
 • Se till att texten är tydlig och korrekt och fyller sitt syfte
 • Se till att enskilda tankegångar blir sammanhängande
 • Radera innehållsmässiga upprepningar
 • Granskning av handlingen
 • Strävan efter ett konsekvent bibehållet berättarperspektiv
 • Logik och faktamässig korrekthet


Språklig granskning av manuskriptet

 • Lämpligt och målgruppsanpassat ordval
 • Fyller sitt syfte
 • Genre- och åldersanpassad stil
 • Är anpassad till de tänkta mottagarna
 • Autentiskt tal och undvikande av passiva former
 • Kontroll av meningsstrukturen (undvik omständliga meningar)
 • Borttagning av upprepningar
 • Borttagning av tomma utfyllnadsord, tomma fraser och överflödiga adjektiv
 • Korrigering av fel i tempus (tidsformer)
 • Korrigering av stavning, interpunktion och grammatik

75 kr per standardsida

Standardsida: 1 500 tecken inkl. mellanslag, beroende på manuskriptets komplexitet och antal fel. 

 • Minsta ordervärde: 1 100 kr

Vi behöver:

 • Ditt manuskript

Till förfrågan

Testspråkgranskning

Endast 1399 kr 

Skicka oss ditt manuskript (minst 50 sidor) så får du:

 • Kvalificerad feedback på ditt manuskript, dess styrkor och svagheter och din språkliga stil.
 • Ett intryck på vad som kan optimeras i texten i en språkgranskning.
 • Ett exempel på en omfattande språkgranskning av fem manussidor, som visar typiska språkliga svagheter och visar hur korrekturläsaren arbetar.

Boka nu


Fler författartjänster för din bok

Illustrationer

Individuellt skapade illustrationer och ornament. Våra bokillustratörer skapar omslagsbild och illustrationer till bokens inlaga helt enligt dina önskemål. Färggranna illustrationer är ett måste i professionella barnböcker. 

Mer om illustrationer

Korrekturläsning

Vill du säkerställa att stavning och interpunktion håller hög kvalitet och att grammatiken är felfri i din text? Då hjälper våra erfarna korrekturläsare dig med en professionell stavningskorrigering av din text.

Mer om korrekturläsning

Baksidestext

Väck intresset hos potentiella läsare med bara några få ord. En tilltalande och fångande baksidestext är avgörande för marknadsföringen av din bok och visar dina läsare vad som är speciellt med just din bok.

Mer om baksidestext

BoD på InstagramRegistrering för BoD:s nyhetsbrevBoD på TikTokBoD på YouTubeBoD på Facebook