FAQ

På denna sida finner du användbar information som du kan använda till ditt bokprojekt. Nedan ser du ett urval av frågor med svar som ofta uppstår i samband med ett bokprojekt. Under ”nedladdnigar” finner du mer information, hjälpdokument, mjukvaror och med omslagberäknaren kan du räkna ut vilka mått som krävs för ditt omslag.

Innehållsförteckning
 

Får BoD-böcker ett ISB-nummer?
Måste man beställa en minsta upplaga?
Hur länge tar det att beställa en bok?
Kan jag själv sälja böcker till mina läsare?
Kan jag själv sälja böcker till bokhandeln?
När kommer min bok ut i bokhandeln?
Kan jag ge ut min bok under en pseudonym?
Vem äger rättigheterna till min bok?
Hur får jag bästa möjliga bildkvalitet?
Vad bör jag tänka på när jag skapar mina tryckfiler?
Hur ska jag beräkna omslagets mått?
Kan jag få hjälp när jag skapar min bok?
Kan jag se boken innan den publiceras?
Vilka bokformat finns?
Kan ni redigera mina PDF-filer (tryckfiler)?
Hur registrerar jag mig i myBoD?
Vad kostar det att ge ut en bok?
Vad kostar det att trycka en bok?
Får min e-bok samma ISBN som min tryckta bok?
Hur kan min bok säljas i bokhandeln?
Vad är egenutgivning?
Vad innebär internationell distribution och försäljning?
Hur mycket honorar tjänar jag?
Är förhandsbeställning för e-böcker möjligt?
Kan jag göra en priskampanj på min e-bok?
Vad är skillnaden på standardtryck och premiumtryck?
Hur fungerar e-boksutlåning?
Hur skapar jag en e-bok?
Hur fungerar det med pliktexemplar?
Hur mycket bör min bok och/eller e-bok kosta?
Kan jag göra korrigeringar på min redan publicerade bok?
Hur lång är avtalstiden med BoD?
När kan man köpa min bok?
Vad är easyCover?
Kan jag ändra färger och typsnitt i easyCOVER-mallen?
Kan jag använda mina egna bilder i easyCOVER?
Hur fungerar förhandsgranskningen i easyCOVER?
Erbjuder BoD omslagsdesign?
Hur använder jag streckkoden på rätt sätt?

 

Får BoD-böcker ett ISB-nummer?

Ja, varje titel som ges ut med BoD får ett ISB-nummer. Har du registrerat dig som författare och väljer BoD E-bok, BoD Classic eller BoD Comfort, får du ett ISBN för din titel, när du startar ditt bokprojekt i myBoD. Observera att en tryckt bok och e-bok inte har samma ISBN, även om det är samma titel. Ett bokprojekt med BoD Fun förses inte med ett ISBN, eftersom det inte är en bok som publiceras i bokhandeln. BoD sköter katalogisering hos Bokinfo, Elib och BTJ samt hos utländska distributörer. På så vis finns din titel tillänglig i fysisk bokhandel, i nätbokhandeln samt på bibliotek.

Har du däremot registrerat dig i myBoD som förlag, måste du ha ett eget ISBN för ditt bokprojekt. 

Upp

Måste man beställa en minsta upplaga?

Du behöver inte beställa en minsta upplaga. Detta är möjligt med digitaltryck och du kan beställa från 1 exemplar i valfri mängd, när som helst. BoD:s böcker trycks på beställning.

Upp

Hur länge tar det att beställa en bok?

Produktions- och leveranstiden för mjukband är ca 7–10 arbetsdagar; en inbunden bok levereras på ca 11–15 arbetsdagar. Om du registrerat dig i myBoD och vi har din e-postadress meddelar vi dig automatiskt per e-post när din beställning skickats.

Upp

Kan jag själv sälja böcker till mina läsare?

Ja. Du kan beställa böcker för eget bruk till de priser som står i ditt bokavtal och sälja dessa vidare till dina läsare – t.ex. vid läsningar, på mässor, via din egen webbsida eller i din vänskapskrets. Priset på boken bestämmer du själv.

Upp

Kan jag själv sälja böcker till bokhandeln?

BoD sköter hela bokhandelsbiten åt dig – från beställning till bokens försändelse med faktura. Genom vår listning på Bokinfo, Elib, m.fl. ser vi till att din bok finns tillgänglig för alla svenska bokhandlare och i de flesta nätbokhandlar, samt utomlands i engelsk- och tyskspråkiga länder. Du kan självklart även sälja din bok på egen hand till exempelvis bokhandeln på orten där du bor.

Upp

När kommer min bok ut i bokhandeln?

Vi sänder din boks kataloguppgifter till bokhandlarna inom några få dagar fr.o.m. att vi frigivit boken för tryck. Inom några dagar blir din bok därmed beställningsbar i fysisk bokhandel, i nätbokhandeln och på bibliotek. Din e-bok listas mellan 2 till 3 veckor efter att den tryckta boken publicerats. Observera att listningen i näthandlarna sker stegvis och att titeln inte kommer att synas i alla näthandlar exakt samtidigt.

Upp

Kan jag ge ut min bok under en pseudonym?

Självklart kan du välja att använda en pseudonym istället för ditt eget namn när du publicerar din bok. Avtalen som du ingår med BoD måste dock ingås under ditt riktiga namn, men denna information används bara internt. I bokhandeln och på nätet används uteslutande din pseudonym i och med att endast bokuppgifterna anges vid katalogiseringen, inte kunduppgifterna.

Upp

Vem äger rättigheterna till min bok?

Författaren tilldelar BoD rätten att trycka, distribuera och sälja boken under avtalstiden. Alla övriga rättigheter (rätt att bestämma utformning, innehåll i boken, utgivningstidpunkt, etc.) förblir dina. Som BoD-författare har du rätt att sälja boken t.ex. via din egen webbsida, vid läsningar eller genom direktförsäljning till kund. Utförligare information om detta finner du i författaravtalet.

Upp

Hur får jag bästa möjliga bildkvalitet?

Bilder och grafiska figurer utgör inget problem vid digitaltryck om bildmaterialet har tillräckligt hög kvalitet. Färgbilder och bilder i gråskala behöver en upplösning på 300 dpi. Streckteckningar som inte innehåller gråtoner och graderingar kräver en upplösning på 1200 dpi.

Obs! För bästa bildkvalitét bör publikationer med färgbilder och bilder med gråskala, som t.ex. fotografier, tryckas på 120 grams papper och med Premiumtryck.

Digitala bilder skapas oftast med en skanner eller med en digitalkamera och bilderna är därmed oftast ursprungligen i RGB-läge. Vi rekommenderar att du låter bilderna vara i RGB-läge, och inte konverterar till CMYK. BoD konverterar din tryckförlaga till CMYK precis innan tryck. På så vis garanteras att dina filer sparas korrekt oberoende av tryckmaskin. Om dina bilder dock redan föreligger i CMYK-läge, ändra då inte till RGB-läge. Det är istället viktigt att dina bilder har en profil.

Upp

Vad bör jag tänka på när jag skapar mina tryckfiler?

Utförlig information om hur du kan skapa dina tryckfiler med olika program finner du här, se Tips & råd.

Upp

Hur ska jag beräkna omslagets mått?

Det finns olika möjligheter för att skapa ett omslag till din bok. Många författare använder vårt kostnadsfria verktyg easyCover som man finner i myBoD, vilket erbjuder många olika omslagsmallar i olika färger. Här väljer du ett passande omslag till din bok, som du delvis själv kan bearbeta genom att ladda upp bild eller bilder och skriva in text. 

Du kan även skapa och ladda upp ett eget bokomslag som PDF-fil. Det är då viktigt att anpassa omslagets mått så att det passar till bokens inlaga och dina val gällande bokutformingen. För beräkningen av måtten till ditt omslag är det viktigt att du använder omslagsberäknaren.

Upp

Kan jag få hjälp när jag skapar min bok?

BoD erbjuder olika författartjänster som du kan boka till för ditt eget bokprojekt. Vi erbjuder allt från en professionell språkgranskning till formgivning av inlaga och omslag. Här kan du läsa mera om våra författartjänster.

Upp

Kan jag se boken innan den publiceras?

Väljer du utgivningstjänsten BoD Comfort får du ett visningsexemplar som du godkänner innan boken publicers. Du har med BoD Comfort dessutom möjlighet att be din personliga projektpartner om tips och råd för layouten av dina bokfiler.

Upp

Vilka bokformat finns?

BoD erbjuder många olika utformningsmöjligheter för din bok. Du kan välja mellan tio olika bokformat. För att göra valet enklare informerar vi om vilka boktyper som passar till vilka format.

 • Formatet 12,0 cm x 19,0 cm är idealt för en liten pocketbok.
 • 13,5 cm x 21,5 cm är ett klassiskt format för en pocketbok.
 • 14,8 cm x 21,0 cm: idealt för en klassisk fackbok (storlek A5).
 • 15,5 cm x 22,0 cm: optimalt för en barn- eller ungdomsbok.
 • 17,0 cm x 17,0 cm: ett litet fyrkantigt format för originella fotoböcker.
 • 21,0 cm x 15,0 cm: optimalt för breda bilder.
 • 17,0 cm x 22,0 cm: idealt för kokböcker och fackböcker.
 • 19,0 cm x 27,0 cm: perfekt för bildböcker.
 • 21,0 cm x 21,0 cm: ett stort fyrkantigt format för originella fotoböcker.
 • 21,0 cm x 29,7 cm: perfekt för bildböcker i storformat (storlek A4).

Om du bestämt dig för en inbunden bok med skyddsomslag kan du välja alla storlekar upp till måtten 17,0 cm x 22,0 cm. Vill du trycka ett häfte (sidantalet 4–48) kan du välja mellan storlekarna A4 och A5.

Upp

Kan ni redigera mina PDF-filer (tryckfiler)?

Eftersom PDF är ett låst filformat, som inte kan redigeras, kan vi inte redigera dina tryckfiler.

Upp

Hur registrerar jag mig i myBoD?

Du kan registrera dig som författare eller förlag i myBoD gratis under www.bod.se/mybod

Ditt lösenord måst anges enligt följande kriterier:

 • minst 8 / max 16 tecken
 • minst 1 stor bokstav
 • minst 1 liten bokstav
 • minst 1 siffra
 • minst 1 specialtecken

Du måste välja ett utav följande tecken:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Upp

Vad kostar det att ge ut en bok?

Med BoD Classic har du möjlighet att snabbt publicera din bok för endast 799 kr. Det tillkommer inga övriga kostnader, förutom vid privata bokbeställningar. Med prisberäknaren kan du räkna ut hur mycket det kostar att trycka din bok, beroende på vilken mängd du beställer.

Upp

Vad kostar det att trycka en bok?

Med hjälp av prisberäknaren kan du räkna ut exakta tryckkostnader beroende på vilken utformning din bok har och beroende på den mängd du beställer.

Upp

Får min e-bok samma ISBN som min tryckta bok?

Eftersom din e-bok och din tryckta bok ses som två skilda varianter av din titel får de två olika bokvarianterna olika ISBN.

Upp

Hur kan min bok säljas i bokhandeln?

Varje titel som publiceras med BoD listas automatiskt, om så önskas, hos Förlagssystem, Bokinfo och Elib samt hos utländska distributörer. På så vis finns din titel tillgänglig i stationär bokhandel och i de flesta nätbokhandlar.

Upp

Vad är egenutgivning? 

Att vara egenutgivare innebär att det är författaren som själv tar kontrollen över sin utgivning. Egenutgivaren fattar själv alla beslut angående bokens innehåll, design, bokutformning, omslag, datum för publicering, försäljningspris och marknadsföringen. Detta är ett upplägg som tilltalar väldigt många författare eftersom de vill ha kontrollen i egna händer.

Men är egenutgivaren helt ensam och ska fixa allt? Nej, självklart inte. Vill man lyckas bra med sin utgivning så kan man få hjälp inom de områden där de egna kompetenserna inte räcker till. Det kan t.ex. vara att få hjälp av en redaktör, lektör, formgivare, sättare eller illustratör. Att vara egenutgivare innebär inte att man gör allting själv. Det innebär bara att det är författaren som tar besluten och det är författaren som betalar räkningarna. BoD erbjuder olika slags författartjänster, som kan hjälpa dig på vägen med detta.

Under hela processen har egenutgivaren full kreativ frihet. Detta är något som saknas hos förlagen, eftersom de tar de flesta besluten angående bokutgivningen.

Med BoD finns det ingen finansiell risk, eftersom böckerna trycks efter beställning från bokhandeln och nätbokhandeln.

Upp

Vad innebär internationell distribution och försäljning? 

När du skapar ditt bokprojekt i myBoD och har valt BoD Classic eller BoD Comfort kan du lägga till internationell försäljning utan extra kostnad som författare. Har du registrerat dig som förlag tillkommer en extra kostnad.

Om du väljer till internationell distribution för din tryckta bok, blir din bok även tillgänglig för bokmarknaden i USA, Kanada, Storbritannien, Australien, Indien, Kina, Brasilien, Japan och Sydkorea. Titlarna produceras av vår samarbetspartner Lightning Source och levereras av Ingram Book Company. Observera dock att bokens format och utformning anpassas automatiskt enligt det landets standard. 

Sidor i färg trycks i svartvitt i bokens inlaga. Omslaget trycks fortsättningsvis i färg. Inbundna böcker, häften, spiralbundna böcker, böcker med 200 g-papper eller 120 g-papper samt böcker i liggande format kan tyvärr inte säljas internationellt.

Har du valt till internationell försäljning av din tryckta bok, kommer landets valuta att räknas om till svenska kronor med aktuell valutakurs.

Det är inte ett krav att din bok översätts till engelska för att den ska kunna säljas internationellt. Men vill du nå ut till riktigt många läsare lönar det sig att låta din bok översättas. Är du intresserad av en professionell översättning av din bok, vänligen kontakta oss så sänder vi dig gärna en personlig offert.

Upp
 

Hur mycket honorar tjänar jag?

Du bestämmer själv hur mycket honorar du vill tjäna på boken, eftersom det är en del av försäljningspriset. Tänk på att priset bör vara konkurrenskraftigt och anpassat till liknande titlar på bokmarknaden. Beroende på vilken bokutformning du väljer till din bok så påverkar du tryckkostnaden, dess försäljningspris och därmed även ditt honorar. Vi rekommenderar ett honorar på ca. 10 % av försäljningspriset. 

Prisberäknaren hjälper dig att beräkna ditt honorar för ditt bokprojekt. Utbetalningen av ditt honorar sker kvartalsvis, när du väl har uppnått 250 kr. Har du valt till internationell försäljning av din tryckta bok, kommer landets valuta att räknas om till svenska kronor med aktuell valutakurs.

När det gäller e-boken är honoraret 70 % av nettointäkten och 80 % ifall e-boken har köpts i BoD Bokshop. Nettointäkten är andelen som BoD får från nätbokhandeln som sålt e-boken, efter momsavdrag. För skönlitterära titlar erhåller du det mest fördelaktiga honoraret om försäljningspriset på din e-bok är mellan 29 kr och 99 kr.

Upp

Är förhandsbeställning för e-böcker möjligt?

Bestäm ett datum i framtiden för utgivningen av din e-bok. Innan datum för utgivning och försäljning syns e-boken i nätbokhandlarna och kan förhandsbeställas vid intresse. Genom detta har du fler fördelar – t.ex. kan din titel ha nått en bra placering på försäljningslistorna den dag titeln publiceras. Tidsramen för förhandsbeställningsfunktionen är minst sju dagar och högst sex månader fr.o.m. den dag du friger ditt bokprojekt.

Upp

Kan jag göra en priskampanj på min e-bok?

Med vår priskampanj för e-böcker har du möjlighet att sälja dina nyutgivna e-böcker förmånligare under en viss tidsram. Detta gäller titlar utgivna med Classic och Comfort. Dra fördel av denna möjlighet när du ger ut din nya titel och locka på så vis nya läsare. Här finns ytterligare information.

Upp
 

Vad är skillnaden på standardtryck och premiumtryck?

Du kan välja mellan Standardtryck och Premiumtryck när du skapar ditt bokprojekt. Standardtrycket gör det möjligt för dig att trycka din bok, med valfri bokutformning, till ett lägre pris. Standardtryck passar framför allt bäst för böcker med bara text, eftersom eventuella ränder kan uppstå om man trycker färgsidor. Tryckförfarandet sker med inkjet. Alternativet Premiumtryck är relevant för spiralbundna böcker, häften och för böcker med matt 120 g-papper och högglanspapper i 200 g, eller om du har många bilder eller helsidor i färg. Tryckförfarandet sker med toner. Vi rekommenderar premiumtryck för böcker med bilder och där högre tryckkvalitet är viktigt. I projektsträckan i myBoD väljer du tryckprocess.

Upp

Hur fungerar e-boksutlåning?

Med e-boksutlåningen erbjuder vi dina nyutgivna e-böcker till utlåning över olika utlåningsportaler genom bland annat Elib/Axiell Media. På så vis drar du fördel av att utöka din läsekrets. Det blir lättare för läsarna att hitta nya böcker och författare genom att låna ut e-böcker. Läsaren måste inte bestämma sig för att köpa en särskild e-bok utan kan låna ut den först för att bekanta sig med den. För varje utlånad e-bok får du ett författarhonorar som motsvarar den avräkningsmodell den utlånande partnern har. Här finns ytterligare information.

Upp
 

Hur skapar jag en e-bok?

Om du väljer att ge ut din bok med BoD Classic eller BoD Comfort, kan du välja till att du även vill ha en e-bok, utan extra kostnad. Vi konverterar dina PDF-filer till ett passande e-boksformat och publicerar den i relevanta nätbokhandlar och i BoD Bokshop.

Här finns ytterligare information.

Upp
 

Hur fungerar det med pliktexemplar? 

Pliktexemplar är ett exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste levereras till pliktexemplarsbiblioteken för att arkiveras för bland annat forskningsändamål. Pliktexemplar ska gratis levereras av tryckerier, förlag eller distributörer och vara avsett för spridning till allmänheten.

För dig som författare tar BoD hand om produktion och försändelse av pliktexemplar till Kungliga Biblioteket och Lunds universitetsbibliotek samt BTJ utan extra kostnad.

Är du registrerad som förlag i myBoD är det förlagets eget ansvar att ta hand om försändelsen av pliktexemplar.

Upp

Hur mycket bör min bok och/eller e-bok kosta? 

Försäljningspriset på din bok beror på vilken bokutformning du har valt, format, antal svartvita och/eller färgsidor samt ditt utvalda honorar, som du vill ha för varje sålt exemplar. Använd vår prisberäknare för att experimentera med de olika möjligheterna.

Vi rekommenderar att du väljer bokutformning och honorar på ett sådant sätt att din bok får ett konkurrenskraftigt försäljningspris, som är anpassat till liknande böcker på bokmarknaden. Tänk på att e-böcker oftast erbjuds till ett mycket lägre försäljningspris än en tryckt bok. 

Du har även möjlighet att sälja din nyutgivna e-bok förmånligare under en viss tidsperiod till ett e-bokskampanjpris. Detta gäller titlar utgivna med BoD Classic och BoD Comfort. Dra fördel av denna möjlighet när du ger ut din nya titel , skapa uppmärksamhet och locka nya läsare.

Upp
 

Kan jag göra korrigeringar på min redan publicerade bok?  

Även om din titel redan har publicerats finns det möjlighet att göra korrigeringar i efterhand. Det gör du genom att göra en ny upplaga av boken i myBoD. Du kan på så sätt korrigera uppgifter och ladda upp ev. korrigerade PDF-filer på nytt. De nya PDF-filerna ersätter då de befintliga PDF-filerna.

Tänk på att varje gång du gör det, kostar det igen 799 kr för BoD Classic resp. 2 499 kr för BoD Comfort.

Upp

Hur lång är avtalstiden med BoD? 

Bokprojekt skapade med BoD E-bok och BoD Fun har ingen avtalstid, däremot har bokprojekt skapade med BoD Classic och BoD Comfort en avtalstid på ett år. Bokavtalet förlängs med ett år åt gången, om inte avtalet sägs upp hos BoD minst 3 månader innan avtalstidens slut.

Har inte avtalet sagts upp inom denna tidsfrist, förnyas avtalet automatiskt med ytterligare ett år utan extra kostnad. Vill man säga upp avtalet med omedelbar verkan tillkommer en kostnad, vilken är angiven i ditt bokavtal.

Upp

När kan man köpa min bok? 

Tiden det tar tills din titel är klar eller publiceras beror på vilken tjänst du har valt. Om du har valt tjänsten BoD Fun eller BoD Classic, som du bearbetar och slutför själv i myBoD, tar det bara några dagar tills vi har bearbetat, frigivit och släppt boken.

Om du har valt tjänsten BoD Comfort, får du efter några veckor först ett tryckt visningsexemplar hemskickat, efter att vi har slutfört ditt bokprojekt. Efter ditt godkännande tar det några dagar innan vi släpper och publicerar boken. Vill du i detta skedet göra korrigeringar, skickar du in nya uppdaterade PDF-filer till oss, så att vi kan trycka ett nytt visningsexemplar. Vi släpper inte boken förrän vi har mottagit ditt godkännande. 

Inom ramen av våra författartjänster kan bearbetningen ta ca. två till tre månader, beroende på vilken eller vilka tjänster du har valt, dina önskningar och bokens komplexitet. Efter ditt godkännande kan boken direkt beställas av dig. 

Efter att din bok har släppts av oss, skickar vi all metadata till våra samarbetspartner. Hur snabbt den finns tillgänglig i nätbokhandeln beror på hur ofta de uppdaterar sina system och webbsidor, men i regel brukar det ta en till två veckor innan din bok finnas tillgänglig i de flesta nätbokhandlar. När det gäller den fysiska bokhandeln så ligger beslutet i deras händer gällande vilka titlar de tar in, men alla bokhandlar kan alltid beställa din bok, om någon frågar efter den.

Efter mottagen beställning trycker vi boken på några dagar och i regel tar det för en bok med mjukband ca. sju till tio arbetsdagar medan för en inbunden bok tar det ca. tio till fjorton dagar, tills beställaren får sin bok. 

Upp

Vad är easyCOVER? 

easyCOVER är ett omslagsverktyg i myBoD där författare kan skapa och/eller välja omslagsdesign. Ett stort urval av attraktiva omslagsmallar är omedelbart tillgängliga via easyCOVER. Coverdesign Easy erbjuder 14 kostnadsfria standardmallar i 5 färgvarianter, samt möjligheten att skapa en egen design.

Coverdesign Collection erbjuder unik design till ett pris av 1 299 kr.

Omslagsverktyget är enkelt att använda och visar omedelbart hur din egen bok kan se ut efter att du valt önskad omslagsmall.

easyCOVER skapar automatiskt en omslagsfil som är optimerad för tryck med korrekta mått, färghantering och alla textelement som krävs för ett professionellt bokomslag. Dessa inkluderar bokens titel och författarnamn på framsidan, text och streckkod på baksidan samt titel och författarnamn på ryggen.

Du hittar mer information i vår bloggartikel "Så här fungerar easyCOVER". 

Upp
 

Kan jag ändra färger och typsnitt i easyCOVER-mallen? 

Alla mallar i easyCover använder en samling tekniskt testade typsnitt som är optimala för omslagsdesignen. Olika typsnitt kan väljas i vår fria mall. Textfälten i easyCOVER fungerar i princip så att kortare textmängder visas i optimal storlek och för längre texter minskas teckensnittsstorleken så att innehållet ryms i textfältet. Detta sker upp till en minimistorlek som fortfarande är läsbar. Längre texter måste förkortas så att de passar in i fältet.

Typsnittet och teckenstorleken kan endast ändras i vår fria mall och inte i de färdiga mallarna.  

Upp
 

Kan jag använda mina egna bilder i easyCOVER? 

Du kan ladda upp egna bilder i de flesta gratis omslagsmallarna i easyCOVER, men inte alla. Du kan även använda alla mallar utan att ladda upp dina egna bilder. Bilderna bör ha en upplösning på 300 dpi i önskad storlek och laddas upp som jpg eller png (vi rekommenderar RGB). Genomskinligheter i bilderna eller bilder med flera lager fungerar inte. 

Upp
 

Hur fungerar förhandsgranskningen i easyCOVER? 

Förhandsgranskningen ser du när du klickar på "Till förhandsgranskningen” i redigeringsverktyget och du godkänner omslaget genom att klicka på "Klar". Förhandsgranskningen är till för att du ska kunna kontrollera att alla texter är korrekta och att det slutliga omslaget ser ut så som du vill ha det. Man borde kontrollera att alla textelement är fullständiga och ifall de behövs optimeras genom att man inför radbrytningar.

Förhandsgranskningen är en bindande representation av omslaget i digitalt format och kan laddas ner innan det godkänns i easyCover eller myBoD. Färgen och bildkvaliteten i förhandsgranskningen kan variera beroende på vilket dator du tittar på och det finns ingen garanti att det överensstämmer exakt i tryckt version.

Upp
 

Erbjuder BoD omslagsdesign?  

BoD tar gärna hand om omslagsdesignen för dig, som en del av våra författartjänster. Du kan boka ett individuellt omslag som utformas helt enligt dina önskemål av våra professionella grafiska formgivare för 2 399 kr för e-böcker eller 2 999 kr för tryckt bok och e-bok ihop.
Ett mer kostnadseffektivt alternativ är omslagsmallarna i online-verktyget easyCOVER. Här kan du välja bland en mängd olika omslagsmallar och färgvarianter från 0 kr. Läs gärna mer om detta här

Upp
 

Hur använder jag streckkoden på rätt sätt?  

Varje BoD-bok behöver en unik streckkod på baksidan av omslaget så att den kan registreras och tryckas korrekt vid leverans och försäljning.
Om streckkoden inte är korrekt kan det uppstå problem vid tryck, leverans och fakturering av din titel. Därför vill vi förklara nedan hur du hanterar din boks streckkod på rätt sätt.

Var får jag tag på streckkoden?
När du skapar ditt bokprojekt i myBoD som BoD Fun, BoD Classic eller BoD Comfort får du streckkoden i steg 2 i form av en PNG-grafik som hör ihop med just ditt bokprojekt. Ladda ner streckkoden genom att klicka på bilden och spara filen på din dator för eventuell vidare användning.

Vad ska jag göra med den nedladdade streckkoden? 
Om du skapar ett eget omslag placerar du streckkoden i den nedre delen på omslagets baksida. Efter nedladdningen kommer streckkodsgrafiken att ha 1 200 dpi. Säkerställ att upplösningen inte är lägre än 144 dpi när du bäddar in/klistrar in streckkoden på omslaget. 

Finns det andra alternativ så att jag inte behöver klistra in streckkoden själv? 
Om du använder easyCOVER, vårt omslagsverktyg, för att skapa ditt omslag, placeras streckkoden automatiskt på omslaget. I så fall behöver du inte göra något själv med streckkoden.  

Upp

myBoD-INLOGGNING.