FAQ

På denna sida finner du användbar information som du kan använda till ditt bokprojekt. Nedan ser du ett urval av frågor med svar som ofta uppstår i samband med ett bokprojekt. Under ”nedladdnigar” finner du mer information, hjälpdokument, mjukvaror och med omslagberäknaren kan du räkna ut vilka mått som krävs för ditt omslag.

Får BoD-böcker ett ISB-nummer?

Ja, varje titel som ges ut med BoD får ett ISB-nummer. För utgivningen väljer du BoD Classic, BoD Comfort eller vår e-bokstjänst BoD E-bok. BoD tilldelar din titel ett ISBN och sköter katalogisering hos Bokinfo, Elib och BTJ samt hos utländska distributörer. På så vis finns din titel tillänglig i fysisk bokhandel, i nätbokhandeln samt på bibliotek.

Upp

Måste man beställa en minsta upplaga?

Du behöver inte beställa en minsta upplaga. Detta är möjligt med digitaltryck och du kan beställa från 1 exemplar i valfri mängd, när som helst. BoD:s böcker trycks på beställning.

Upp

Hur länge tar det att beställa en bok?

Produktions- och leveranstiden för mjukband är ca 7–10 arbetsdagar; en inbunden bok levereras på ca 11–15 arbetsdagar. Om du registrerat dig i myBoD och vi har din e-postadress meddelar vi dig automatiskt per e-post när din beställning skickats.

Upp

Kan jag själv sälja böcker till mina läsare?

Ja. Du kan beställa böcker för eget bruk till de priser som står i ditt bokavtal och sälja dessa vidare till dina läsare – t.ex. vid läsningar, på mässor, via din egen webbsida eller i din vänskapskrets. Priset på boken bestämmer du själv.

Upp

Kan jag själv sälja böcker till bokhandeln?

BoD sköter hela bokhandelsbiten åt dig – från beställning till bokens försändelse med faktura. Genom vår listning på Bokinfo, Elib, m.fl. ser vi till att din bok finns tillgänglig för alla svenska bokhandlare och i de flesta nätbokhandlar, samt utomlands i engelsk- och tyskspråkiga länder. Du kan självklart även sälja din bok på egen hand till exempelvis bokhandeln på orten där du bor.

Upp

När kommer min bok ut i bokhandeln?

Vi sänder din boks kataloguppgifter till bokhandlarna inom några få dagar fr.o.m. att vi frigivit boken för tryck. Inom några dagar blir din bok därmed beställningsbar i fysisk bokhandel, i nätbokhandeln och på bibliotek. Din e-bok listas mellan 1 till 2 veckor efter att den tryckta boken publicerats. Observera att listningen i näthandlarna sker stegvis och att titeln inte kommer att synas i alla näthandlar exakt samtidigt.

Upp

Kan jag ge ut min bok under en pseudonym?

Självklart kan du välja att använda en pseudonym istället för ditt eget namn när du publicerar din bok. Avtalen som du ingår med BoD måste dock ingås under ditt riktiga namn, men denna information används bara internt. I bokhandeln och på nätet används uteslutande din pseudonym i och med att endast bokuppgifterna anges vid katalogiseringen, inte kunduppgifterna.

Upp

Vem äger rättigheterna till min bok?

Författaren tilldelar BoD rätten att trycka, distribuera och sälja boken under avtalstiden. Alla övriga rättigheter (rätt att bestämma utformning, innehåll i boken, utgivningstidpunkt, etc.) förblir dina. Som BoD-författare har du rätt att sälja boken t.ex. via din egen webbsida, vid läsningar eller genom direktförsäljning till kund. Utförligare information om detta finner du i författaravtalet.

Upp

Hur får jag bästa möjliga bildkvalitet?

Bilder och grafiska figurer utgör inget problem vid digitaltryck om bildmaterialet har tillräckligt hög kvalitet. Färgbilder och bilder i gråskala behöver en upplösning på 300 dpi. Streckteckningar som inte innehåller gråtoner och graderingar kräver en upplösning på 1200 dpi.

Obs! För bästa bildkvalitét bör publikationer med färgbilder och bilder med gråskala, som t.ex. fotografier, tryckas på 120 grams papper och med Premiumtryck.

Digitala bilder skapas oftast med en skanner eller med en digitalkamera och bilderna är därmed oftast ursprungligen i RGB-läge. Vi rekommenderar att du låter bilderna vara i RGB-läge, och inte konverterar till CMYK. BoD konverterar din tryckförlaga till CMYK precis innan tryck. På så vis garanteras att dina filer sparas korrekt oberoende av tryckmaskin. Om dina bilder dock redan föreligger i CMYK-läge, ändra då inte till RGB-läge. Det är istället viktigt att dina bilder har en profil.

Upp

Vad bör jag tänka på när jag skapar mina tryckfiler?

Utförlig information om hur du kan skapa dina tryckfiler med olika program finner du här, se Tips & råd.

Upp

Hur ska jag beräkna omslagets mått?

För beräkningen av måtten till ditt omslag är det viktigt att du använder omslagsberäknaren.

Upp

Kan jag få hjälp när jag skapar min bok?

BoD erbjuder olika författartjänster som du kan boka till för ditt eget bokprojekt. Vi erbjuder allt från en professionell språkgranskning till formgivning av inlaga och omslag. Här kan du läsa mera om våra författartjänster.

Upp

Kan jag se boken innan den publiceras?

Väljer du utgivningstjänsten BoD Comfort får du ett visningsexemplar som du godkänner innan boken publicers. Du har med BoD Comfort dessutom möjlighet att be din personliga projektpartner om tips och råd för layouten av dina bokfiler.

Upp

Vilka bokformat finns?

BoD erbjuder många olika utformningsmöjligheter för din bok. Du kan välja mellan tio olika bokformat. För att göra valet enklare informerar vi om vilka boktyper som passar till vilka format.

 • Formatet 12,0 cm x 19,0 cm är idealt för en liten pocketbok.
 • 13,5 cm x 21,5 cm är ett klassiskt format för en pocketbok.
 • 14,8 cm x 21,0 cm: idealt för en klassisk fackbok (storlek A5).
 • 15,5 cm x 22,0 cm: optimalt för en barn- eller ungdomsbok.
 • 17,0 cm x 17,0 cm: ett litet fyrkantigt format för originella fotoböcker.
 • 21,0 cm x 15,0 cm: optimalt för breda bilder.
 • 17,0 cm x 22,0 cm: idealt för kokböcker och fackböcker.
 • 19,0 cm x 27,0 cm: perfekt för bildböcker.
 • 21,0 cm x 21,0 cm: ett stort fyrkantigt format för originella fotoböcker.
 • 21,0 cm x 29,7 cm: perfekt för bildböcker i storformat (storlek A4).

Om du bestämt dig för en inbunden bok med skyddsomslag kan du välja alla storlekar upp till måtten 17,0 cm x 22,0 cm. Vill du trycka ett häfte (sidantalet 4–48) kan du välja mellan storlekarna A4 och A5.

Upp

Kan ni redigera mina PDF-filer (tryckfiler)?

Eftersom PDF är ett låst filformat, som inte kan redigeras, kan vi inte redigera dina tryckfiler.

Upp

Hur registrerar jag mig i myBoD?

Du kan registrera dig som författare eller förlag i myBoD gratis under www.bod.se/mybod

Ditt lösenord måst anges enligt följande kriterier:

 • minst 8 / max 16 tecken
 • minst 1 stor bokstav
 • minst 1 liten bokstav
 • minst 1 siffra
 • minst 1 specialtecken

Du måste välja ett utav följande tecken:

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ _ ` { | } ~ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Upp

Vad kostar det att ge ut en bok?

Med BoD Classic har du möjlighet att snabbt publicera din bok för endast 799 kr. Det tillkommer inga övriga kostnader, förutom vid privata bokbeställningar. Med prisberäknaren kan du räkna ut hur mycket det kostar att trycka din bok, beroende på vilken mängd du beställer.

Upp

Vad kostar det att trycka en bok?

Med hjälp av prisberäknaren kan du räkna ut exakta tryckkostnader beroende på vilken utformning din bok har och beroende på den mängd du beställer.

Upp

Får min e-bok samma ISBN som min tryckta bok?

Eftersom din e-bok och din tryckta bok ses som två skilda varianter av din titel får de två olika bokvarianterna olika ISBN.

Upp

Hur kan min bok säljas i bokhandeln?

Varje titel som publiceras med BoD listas automatiskt, om så önskas, hos Förlagssystem, Bokinfo och Elib samt hos utländska distributörer. På så vis finns din titel tillgänglig i stationär bokhandel och i de flesta nätbokhandlar.

Upp

myBoD-INLOGGNING.