För varje idé en passande produkt

Du skapar din e-bok eller din bok med hjälp av en eller fyra olika produkter. Följande tabell visar dig med vilken produkt du kan publicera eller trycka din bok och vilka extratjänster du kan boka till. Klicka på produktnamnen för att få veta mera om de enskilda produkterna.

 

Favorit
BoD Fun BoD E-bok BoD Classic BoD Comfort
Trycka
bok
Ge ut
e-bok
Ge ut tryckt
bok och e-bok
Ge ut tryckt
bok och e-bok med
projektpartner
0 kr 0 kr 799 kr 2 499 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
Ingen avtalstid Ingen avtalstid 1 års avtalstid 1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs Inkl. e-boksutlåning Ingen minsta upplaga krävs Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar Kostnadsfritt layoutverktyg Kostnadsfria omslagsmallar Kostnadsfria omslagsmallar
Inkl. internationell distribution Inkl. internationell distribution Inkl. internationell distribution
Författartjänster Författartjänster Författartjänster
Kvartalsredovisning av författarhonorar Kvartalsredovisning av författarhonorar Kvartalsredovisning av författarhonorar
Hantering av pliktexemplar Hantering av pliktexemplar
Projektpartner
Visningsexemplar
inkl. korrektur
Inkl. startupplaga
5 böcker
BoD Fun BoD E-bok BoD Classic BoD Comfort
BoD Fun
Trycka
bok
0 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Ingen avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
 
BoD E-bok
Ge ut
e-bok
0 kr
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
Ingen avtalstid
Inkl. e-boksutlåning
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfritt layoutverktyg
Inkl. internationell distribution
Författartjänster
Kvartalsredovisning av författarhonorar
BoD Classic
Ge ut tryckt
bok och e-bok

799 kr
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
Inkl. internationell distribution
Författartjänster
Kvartalsredovisning av författarhonorar
Hantering av pliktexemplar
 
 
 
 
BoD Comfort
Ge ut tryckt
bok och e-bok
med projektpartner
2 499 kr
Utgivning i bokhandeln
inkl. ISBN
1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
Inkl. internationell distribution
Författartjänster
Kvartalsredovisning av författarhonorar
Hantering av pliktexemplar
Visningsexemplar
inkl. korrektur
Projektpartner
Inkl. startupplaga
5 böcker

 

 

Försäljning i bokhandel (även internationellt) med ISBN
Vid bokning av BoD E-bok, BoD Classic eller BoD Comfort förses din titel med ett eget ISBN och listas i alla svenska bokhandlar och i de flesta nätbokhandlar som tryckt titel och/eller e-bok. Din titel kan även säljas internationellt om du bokar BoD Classic eller BoD Comfort, som tryckt titel, utan extra kostnad. På så vis blir din titel tillgänglig i Australien, Storbritannien, USA och Kanada. Med din e-bok drar du fördel av en omfattande internationell distribution. E-böcker som tillhör upphovsrättsfri- och erotisk litteratur drar nytta av ett stort europeiskt distributionsnät. BoD sköter även produktion och försändelse av pliktexemplaren för Kungliga Biblioteket, universitetsbiblioteken samt BTJ utan extra kostnad.

Författarhonorar för e-bok och tryckt bok
För varje e-bok och tryckt bok som säljs över bokhandeln får du ett författarhonorar som betalas ut kvartalsvis. Du bestämmer själv storleken på ditt författarhonorar genom att anpassa försäljningspriset på din titel. För tryckta böcker rekommenderar vi ca 10% av försäljningspriset. Författarhonoraret på e-böcker som säljs i bokhandeln är 70 % av nettoersättningen och i BoD Bokshop är det 80 %. Nettoersättningen är den del som BoD får från den e-bokhandel, som sålt e-boken, efter avdrag av moms. För skönlitterära titlar erhåller du det mest fördelaktiga författarhonoraret om försäljningspriset på din e-bok är mellan 29 SEK och 99 SEK.

Kostnadsfritt myBoD-konto
myBoD är din arbetsplats för allt som rör ditt bokprojekt. Efter att du snabbt och kostnadsfritt registrerat dig i myBoD, kan du påbörja, bearbeta och förvalta dina titlar.  Dessutom har du insyn över din försäljningsomsättning, kan beställa små upplagor för eget bruk och anlita många andra tjänster i myBoD.

Kundtjänst
Har du frågor? Du når oss per telefon måndag 9.00–13.00, tisdag 14.00–17.00 och torsdag 9.00–13.00 under 08-463 10 97, eller per e-post måndag till fredag på info@bod.se.

Riskfri tryckning från 1 exemplar
Digitaltryck kräver ingen stor upplaga för att kunna producera förmånligt. För dig som författare innebär detta att du inte behöver riskera en förfinansiering. Och även att boken trycks och skickas först på beställning måste läsare endast vänta några dagar på sin bok.

Kostnadsfri hjälp
Det finns en del som är bra att veta när man publicerar e-böcker och böcker. I våra PDF-dokument och i bloggen finner du nyttiga tips och inspiration.

Projektpartner
Vid bokning av BoD Comfort kan du ta hjälp av din personliga projektpartner hos BoD som stöder dig genom hela utgivningen. Det kan handla om anpassning av dina bokfiler, uppladdning av ditt manuskript och andra teman som du gärna vill diskutera med en expert.

Avtalstid
BoD E-bok-, BoD E-smart- och BoD Fun-titlar har ingen avtalstid. BoD Classic- eller BoD Comfort-bokavtal listar din titel under ett års tid för försäljning. Bokavtalet förlängs med ett år åt gången om inte avtalet sägs upp hos Books on Demand GmbH minst 3 månader innan avtalstidens slut.

 


Författartjänster
Ditt bokprojekt är mer än summan av dess olika delar. Med BoD:s författartjänster kombinerar du exakt de byggstenar som behövs för att ditt bokprojekt ska bli en framgång. Bekanta dig med dessa olika tjänster för att få en bild av vilka tjänster som blir relevanta för ditt projekt. Börja t.ex. med vårt utgivningskoncept – resten tar vi hand om!

E-boksutlåning
Med e-boksutlåningen erbjuder vi dina nyutgivna e-böcker till utlåning över olika utlåningsportaler såsom Elib. På så vis drar du fördel av att utöka din läsekrets. Det blir lättare för läsarna att hitta nya böcker och författare genom att låna ut e-böcker. Läsaren måste inte bestämma sig för att köpa en särskild e-bok utan kan låna ut den först för att bekanta sig med den. För varje utlånad e-bok får du ett författarhonorar som motsvarar den avräkningsmodell den utlånande partnern har.

E-bokskampanjpris
Med vår priskampanj för e-böcker har du möjlighet att sälja dina nyutgivna e-böcker förmånligare under en viss tidsram. Detta gäller titlar utgivna med BoD E-bok, Classic och Comfort. Dra fördel av denna möjlighet när du ger ut din nya titel och locka på så vis nya läsare.

Förhandsbeställning för e-böcker
Bestäm ett datum i framtiden för utgivningen av din e-bok. Innan datum för utgivning och försäljning syns e-boken i nätbokhandlarna och kan förhandsbeställas vid intresse. Genom detta har du fler fördelar – t.ex. kan din titel ha nått en bra placering på försäljningslistorna den dag titeln publiceras. Tidsramen för förhandsbeställningsfunktionen är minst sju dagar och högst sex månader fr.o.m. den dag du friger ditt bokprojekt.

Visningsexemplar
I samband med ett BoD Comfort-projekt får du ett kostnadsfritt visningsexemplar som du godkänner innan din bok friges för försäljning. Tjänsten innehåller ett korrekturskede. Ytterligare anpassningar kan bokas till mot en avgift.

Startupplaga
När du frigett ditt projekt med BoD Comfort sänder vi dig en startupplaga på fem exemplar.

Pliktexemplar
Pliktexemplar av din bok skickas till Kungliga Biblioteket och Lunds universitetsbibliotek.

Ge ut e-böcker med BoD E-bok

BoD E-bok

Ge ut dina texter snabbt och professionellt som e-bok. Med BoD:s easyEditor skriver och skapar du din titel, och ansluter den till försäljning i de flesta e-bokhandlar. 

Mer om produkten

BoD Classic - Ge ut tryckt bok och e-bok

BoD Classic

Ge ut din titel som tryckt bok och även som e-bok, om du så önskar, med eget ISBN och internationell försäljning i alla relevanta e-bokhandlar såsom t.ex. Amazon Kindle Shop, Google Play och Dito. 

Mer om produkten

Specialbokprojekt med BoD Comfort

BoD Comfort

Tillsammans med din projektpartner och våra specialister på bokdesign och språkgranskning förverkligar du ditt individuella bokprojekt och drar fördel av BoD:s tjänster. 

Mer om produkten

BoD Fun - Tryck bok från 1 exemplar

BoD Fun

Med Fun väljer du en okomplicerad och snabb trycktjänst för din bok. Du kan beställa från ett exemplar till hög kvalitet. Påbörja ditt bokprojekt nu. 

Mer om produkten

myBoD-INLOGGNING.