Paket Ideal

Utformningen av din bok är avgörande för din boks framgång och utformningen kan vara komplex. Därför har vi skapat Paket Ideal: den perfekta kombinationen av tjänster som ger dig möjligheten att genomföra en professionell bokutgivning, till ett attraktivt pris. 

Du ger BoD uppdraget att förverkliga din bok. Vi tar hand om allting och du har mer tid över att ta hand om andra aspekter i samband med utgivningen: skrivandet så klart men även kommunikationen och marknadsföringen av din bok. 

Paket Ideal är en kombination av en utgivningsprodukt samt två layouttjänster:

  • Utgivningsprodukten BoD Comfort
  • Design av inlaga basic
  • Omslagsdesign premium

En professionellt designad inlaga

En vacker och professionell inlaga baseras på flera olika element: valet av ett passande typsnitt i passande textstorlek, korrekta radavstånd och marginaler, välplacerade bilder, m.m. 

Du väljer en av våra 11 olika sättningstyper, som skapats av professionella grafiker för en optimal läsbarhet och för olika genrer. Resten tar vi hand om åt dig!

Ett säljande omslag

Omslaget är bokens visitkort och ger dig möjlighet att komma i kontakt med dina potentiella läsare samt motiverar till att köpa din bok. Med Omslagsdesign premium skapar vårt team av grafiker två olika förslag som kommer motsvara dina förväntningar. Du väljer den variant som passar dig bäst och vi förfinar därpå designen.

Omslagsdesign premium, individuellt och professionellt, skapar möjligheter för din bok!

Professionellt stöd

Tack vare utgivningsprodukten BoD Comfort stöder din projektpartner dig genom hela utgivningsprocessen.

Du får ett tryckt visningsexemplar som du godkänner innan boken publiceras samt en startupplaga på 5 exemplar i samband med utgivningen.

myBoD-INLOGGNING.