Bokutformning

Vid varje nytt bokprojekt ställs du som författare inför frågan: Hur ska jag utforma min bok? Hos BoD kan du välja mellan många olika utformningstyper som du kan förädla ditt verk med. Här får du veta mera om våra bokformat, inbindningstyper, bindningsvarianter, papperssorter och mycket mera. Bokens utseende och läsupplevelsen hänger samman med bokens utformning. Innan du bestämmer dig för en av de många olika utformningsmöjligheter, som vi erbjuder för ditt bokprojekt, kan du skapa dig en överblick över bokens olika beståndsdelar och deras funktionella och estetiska betydelse.

Inlagan
Inlagan omfattar hela bokens innehåll d.v.s. allt från den första titelsidan, till texten som följer och den sista vita sidan. Ett tips: Titta i en bok i din bokhylla. Sidräkningen börjar med 1 även om de första sidorna, de så kallade titelsidorna, inte numreras.

Omslaget
Varje bok bör utformas med ett attraktivt omslag eftersom den potentiella läsaren, genom att se omslaget, får en uppfattning om vad hen kan förvänta sig av boken. Omslaget består av en fram- och en baksida samt bokrygg. Storleken på omslaget beror på det valda bokformatet och sidantalet. För att du ska kunna skapa ett omslag i rätt format erbjuder vi en omslagsberäknare. Du kan även använda dig av easyCover, ett onlineverktyg med ett stort antal omslagmallar och färgvarianter. Om du vill ha professionell hjälp med utformningen av ditt omslag skapar vi gärna ett omslag åt dig inom ramen för våra författartjänster t.ex. med tjänsten Omslagsdesign basic.

Bokformat
Valet av ett passande bokformat hänger samman med din boks innehåll och omfattning. Låt dig inspireras av våra exempel i översikten för att få en idé om vilket format som kunde passa just din bok. Översikt bokformat

Papperssorter
När du väljer papper till boken kan du orientera dig efter hur innehållet i din bok läses. Långa skönlitterära texter återges bäst på krämfärgat papper, med en lägre kontrast mellan bakgrund och skrift. Fotografier och bilder kommer bäst till sin rätt på vitt 90 g-, matt 120 g-papper eller på 200 g-högglanspapper.

Inbindningstyper
Valet av inbindning syftar till om ett mjukband, en inbunden bok, ett häfte eller en spiralbunden bok produceras. För inbundna böcker kan du dessutom välja mellan en rak eller rund rygg. Inbindningen har framförallt en skyddande och dekorativ funktion. Varje boks innehåll tjänar sin inbindning på ett speciellt sätt. Därtill får läsaren en uppfattning om boken, d.v.s. om den är lätt och flexibel eller robust och stabil. Översikt inbindningstyper

Bindningstyper
Beroende på vilken inbindning du väljer till din bok binds boken på olika sätt. Mjukband limmas alltid, inbundna böcker kan däremot antingen limmas eller förses med trådbindning. Häften förses med häftklamrar och spiralbundna böcker hålls ihop med metallspiraler. Översikt bindningstyper

Laminering
För mjukband, kascherade inbundna böcker, häften och spiralbundna böcker kan du välja mellan tre olika lamineringstyper: matt, glansig eller strukturpräglad. Lamineringen har stor betydelse för hur boken upplevs.

Skyddsomslag
En inbunden bok kan förses med ett skyddsomslag. Detta viks runt bokens fram- och baksida och på så vis uppstår ”flikarna”.

Flikarna
Flikarna förbinder skyddsomslaget med omslaget. Dessa innehåller t.ex. ett foto eller ett författarporträtt, även en kort sammanfattning kan tryckas på flikarna.

Efalin-papper
Efalin-papper används för inbundna böcker med skyddsomslag. Inlagan kascheras med en av fem färger och kan tryckas i svart. Den estetiska och beskrivande uppgiften uppfyller i det här fallet skyddsomlaget, istället för kascheringen.

Läsband
Inbundna böcker med rund rygg och skyddsomslag får ett läsband anpassat till efalinpapprets färg. Inbundna böcker med rund rygg men utan skyddsomslag får alltid ett vitt läsband. 

Kapitälband
Inbundna böcker förses med ett svartvitt kapitälband som sluter luckan mellan bokens inlaga och rygg.

Bokens uppbyggnadAtt skapa en tRyckförlaga

När du skapar en tryckfärdig manuskriptfil finns det några aspekter som du behöver ta hänsyn till för att få bästa möjliga resultat.

Skapa sidorna
Det första du behöver göra är att ställa in hur du vill att boksidorna ska utformas i ditt ordbehandlingsprogram eller ditt layoutprogram. Ställ in ditt program så att den inre och den yttre marginalen byter placering på udda och jämna sidor. T.ex. i Microsoft Word aktiverar du ”motsvarande sidor” i menyn ”Sidlayout”. Undvik alla inställningar som gör två sidor på ett blad. Oavsett om du lämnar in ett tryckt manuskript eller en fil som tryckförlaga − varje sida av din bok måste finnas som enskild sida.

Tomma sidor
Om du lämnar in en pappersförlaga infogar du tomma sidor på motsvarande ställen i inlagan. På så sätt kan du vara säker på att alla tomma sidor som du har skapat i din inlaga även finns med i boken – och förblir tomma.

Sidnumrering
När du lägger till sidnumren behöver du tänka på att jämna nummer står på den vänstra sidan och udda nummer på den högra sidan. Om du vill att sidnumreringen ska stå vid utkanten av sidorna ska den vänstra sidan ha ett nummer längst till vänster.

Titelsidorna
Titelsidorna består av de fyra första sidorna i inlagan: smutssida, smutssidans baksida, titelsida, tryckortssida med impressum (mer information om bokens impressum finner du nedan). Dessa sidor förses inte med sidnummer. Du har möjlighet att ange en tillägnelse på sid 5.

BoD: TitelsidornaBilder och grafik

Inte varje historia berättas endast med hjälp av bokstäver. Ofta är det bilder, grafik och färger som gör att innehållet i ett verk kommer till sin rätt. Här har vi sammanställt de viktigaste reglerna och tips på hur du hanterar bilder och färger.

Bilder och grafik
Bilder och grafiska figurer utgör inget problem vid digitaltryck om bildmaterialet har tillräckligt hög kvalitet. Färgbilder och bilder i gråskala behöver en upplösning på 300 dpi. Streckteckningar, som inte innehåller gråtoner och graderingar kräver en upplösning på 1200 dpi. Streckteckningar såsom kopparstick avbildas speciellt bra på pappersförlagor (utskifter eller gamla böcker) som skannas.

Färgmodus: RGB och CMYK
Digitala bilder skapas oftast med en skanner eller med en digitalkamera och bilderna är därmed oftast ursprungligen i RGB-läge. Vi rekommenderar att du låter bilderna vara i RGB-läge, och inte konverterar till CMYK. BoD konverterar din tryckförlaga till CMYK precis innan tryck. På så vis garanteras att dina filer sparas korrekt oberoende av tryckmaskin. Om dina bilder dock redan föreligger i CMYK-läge, ändra då inte till RGB-läge. Det är istället viktigt att dina bilder har en profil.

Standardtryck och Premiumtryck
Om din bok innehåller färgsidor kan du välja mellan Standardtryck och Premiumtryck. Standardtrycket gör det möjligt för dig att producera sidor med och utan färger, i valfri kombination, till ett lägre pris. Alternativet Premiumtryck är relevant för spiralbundna böcker, häften och för böcker med matt 120 g-papper och högglanspapper i 200 g, eller om du lägger stor vikt vid klara färger. I projektsträckan i myBoD väljer du tryckprocess.

Gråskala
Om du skapar gråa ytor behöver du välja gråtoner som innehåller minst 20 % svart färg (inte ljusare). Har du skrivit ut ditt manuskript så rekommenderar vi att du undviker gråtoner, om det är möjligt: Gråtoner är redan graderade vilket har en negativ effekt på kvaliteten vid skanning. Innehåller boken tårtdiagram eller liknande bilder rekommenderas att graderingen av gråtonerna är minst 20 % så att sektorerna skiljs tydligt ifrån varandra.

Beskärningskant
Om du har bilder i ditt manuskript som du vill ska nå ut ända till papprets kant behöver du placera bilden så att den sträcker sig utöver beskärningskanten, ända ut till papprets rand. Denna beskärningskant, som är på 5 mm, skärs bort i produktionen och bidrar till att bilder inte återges med vita ränder. En sida med formatet 12 x 19 cm har därmed måttet 13 x 20 cm med beskärningskant. Ange inte beskärningsmärken i din tryckförlaga.

Impressum

Varje bok som publiceras och kommer ut i bokhandeln behöver ett impressum. Här visar vi dig vilken information som behövs.

BoD-Impressum

FSC®-sigill
FSC-sigillet trycks automatiskt högst upp på impressum-sidan och du behöver därför lämna tom plats här. Detta gäller även om du har valt att ha bokens impressum på en annan sida som inte är sida 4.

Copyright
Copyright-angivelsen består av året då boken publiceras samt namnet på innehavaren av rättigheterna (du själv, utgivaren el. dyl.), såsom © Anna Andersson

Tryck och förlag
Titlar som erhåller ett ISBN från BoD får informationen

Förlag: BoD – Books on Demand, Stockholm, Sverige
Tryck: BoD – Books on Demand, Norderstedt, Tyskland
ISBN: 978-91-7463-XXX-X

I titlar, som har ett eget ISBN, anges inte denna information.

ISBN
Detta nummer får du när du publicerar din titel i samband med skapandet av din bok.

myBoD-INLOGGNING.