Design av inlaga

En väl designad inlaga stöder läsningen och möjligheten att ta emot information. Ett välvalt teckensnitt samt textstorlek, som passar till bokens genre, korrekt inställda radavstånd och marginaler samt en väl placerad textyta hör till – det vill säga allt som gör en bok lättläst och får den att verka professionell. Självklart tar vi även hand om utformningen av inlagans inledande sidor, sidnumrering och bokens impressum.

Basic

3 299 kr för tryck bok och e-bok

Med vår Design av inlaga basic erbjuder vi dig 11 olika sättningstyper som garanterar ett professionellt utseende och bekväm läsning för olika genres.

  Fritt val mellan 11 olika sättningstyper
  Passande varianter för varje genre
  Inkl. e-bok av samma design

Till bokning

Premium

från 65 kr för tryckt bok och e-bok (per standardsida)

Design av inlaga premium är idealt för ditt specialbokprojekt, t.ex. omfattande sak- och fackböcker, speciell lyrik och särskilt väldesignade barnböcker.

  Omfattande element integreras professionellt
  Individuella möjligheter till formgivning
  Inkl. layoututkast för godkännande innan sättningen
     genomförs
  Inkl. e-bok i optimerad design

Till förfrågan

 

Exempel inlagor

Exemplen som visas nedan presenterar olika BoD-författares bokprojekt.

myBoD-INLOGGNING.