Om BoD

Det banbrytande konceptet bakom BoD utvecklades 1997 av Libri Gruppen: bokpublicering med print-on-demand och tryck från ett exemplar, samt försäljning i nätbokhandeln och bokhandeln. BoD är idag europeisk pionjär och ledande specialist inom digital bokpublicering och egenutgivning. Vi har aktivt utökat publiceringsmöjligheterna för författare och förlag i totalt nio länder och erbjuder därmed bokproduktion samt distribution av böcker och e-böcker, både i Sverige och internationellt. Resultatet är en ny dimension på bokmarknaden av tillgängliga titlar och dess variation som riktar sig till alla olika läsare.

Med BoD publicerar författare sina böcker som egenutgivare i bokhandeln, utan att vara beroende av en förläggare eller förlag, och bestämmer helt fritt själva gällande bokens innehåll, design, bokutformning och pris på sina verk. BoD ger professionellt och personligt stöd om så önskas och följer författarna genom bokprojektets alla faser; från idé till implementering, publicering och marknadsföring.

BoD och print-on-demand gör det möjligt för förlagen, utan någon finansiell risk, att alltid behålla sina titlar tillgängliga och även att publicera nya titlar utan att någon minsta upplaga krävs. På detta sätt kan nya titlar enkelt introduceras på bokmarknaden och utgångna titlar kan göras tillgängliga för läsarna igen.

 • BoD-Infografik-SE
 • 1997: Riskifritt och innovativt – för alla
  I slutet av 90-talet utvecklade bokdistributören Libri ett banbrytande koncept för bokutgivning. Till skillnad från hur det normalt sett gick till, skulle produktionen ske först efter att boken beställts och redan från 1 exemplar. Idén var och är än i dag att med hjälp av den dåvarande nya teknologin för digitaltryck kunna minska investeringsrisken för förlag. Men även för privata och oberoende författare öppnade det nya konceptet upp helt nya möjligheter för bokutgivning: Nu var det möjligt att ge ut den egna boken utan stora investeringar och utan en förläggare som partner. Författaren kunde även själv bestämma över innehållet i boken och behövde inte ta någon finansiell risk. Företaget BoD grundades, och än idag talar namnet för sig: BoD − Books on Demand, plattformen för oberoende bokutgivning.

  2000: E-böcker och omfattande distribution
  Sedan dess har företagets strategi varit att kontinuerligt utveckla och förbättra tillverkningskvaliteten, bokutrustningen och distributionskanalerna. År 2000 kunde BoD för första gången erbjuda e-böcker för Rocket eBook och sedan för Microsoft Reader, som PDF och för filformatet mobipocket. Fram till 2004 hade BoD redan 12 000 tryckfärdiga bokfiler på sin server och BoD-böcker fanns tillgängliga i 6 000 tyskspråkiga bokhandlar och i ca 1 000 nätbokhandlar. 

  2007: Nya horisonter
  Fram till 2007 var BoD aktivt i Tyskland, Österrike och Schweiz. När BoD expanderade till den finska marknaden blev internationaliseringen en del av företagets strategi. Följande år expanderade BoD till Danmark, Frankrike, Sverige och Norge. År 2010 växte BoD ytterligare och företaget flyttade till nya lokaler med en produktionsyta på 4 000 m². Med tjugo svartvita och tio färgtryckmaskiner kunde BoD erbjuda högklassigt digitaltryck. I september 2014 optimerade BoD produktionsprocessen genom att införa en ny tryckteknologi. På så vis kunde tryckkostnaderna sänkas. Författare hade nu möjligheten att sälja ett mjukband med 300 sidor (svartvitt tryck) för 99 kr i bokhandeln, med ett attraktivt honorar på 12,18 kr – utan kompromisser i tryckkvalitet och försäljning.

  2016: Räckvidd, service och professionalisering
  Med en bred produktpalett, och frihet vid utformning av innehåll och bokutrustning, har mer än 40 000 författare gett ut en bok med BoD. På BoD:s server finns för närvarande mer än 3,6 miljoner tryckfärdiga titlar. Nätbokhandlar såsom Adlibris, Bokus och Amazon och fysiska bokhandlar såsom Akademibokhandeln och Bokia beställer BoD-böcker över bokdistributörer eller direkt hos oss. Med ett omfattande distributionsnät ser BoD till att både tryckta böcker och de över 60 000 utgivna e-böckerna hittas av sina läsare.

  2017: Utökning av produktionskapaciteten 
  Den starkt ökade efterfrågan på titlar från förlag och egenutgivare som trycks med print-on-demand medförde att BoD utökade kapaciteten och produktionsytan med 50 %. Redan i början av 2016 utvecklade och startade BoD en expansionsstrategi för att utöka produktionskapaciteten. Strategin omfattade i flera olika steg, införandet av ny tryckteknik, optimering av produktionsprocesser och utökning av produktionsytan från 4 000 till 6 000 kvadratmeter. Som ett resultat kunde kapaciteten av vårt tryckeri i Norderstedt (norr om Hamburg) öka från 20 000 till 30 000 exemplar per dag. Med denna produktionsökning fortsätter BoD framgångsrikt sin tillväxtskurs och utvidgar sin banbrytande roll i hela Europa inom digital bokpublikation för förlag och författare. 

  2018: 20 års banbrytande digital bokpublikation
  Sedan 20 år har BoD varit en europeisk pionjär och idékälla för digital bokpublikation och utökat publikationsspektrumet avsevärt. I samband med den tyska konstitutionen från 1 juli 1998 "„Die Verfassung der Freien- u. Hansestadt Hamburg“ publicerade BoD den första boken med print-on-demand.

  Idag använder mer än 2 500 förlag BoD som publikations- och distributionspartner för sina mer än 4 miljoner titlar, som är sparade i BoD:s databas redo för att tryckas.  

  Mer än 40 000 egenutgivare publicerar sina över 80 000 titlar och mer än 60 000 e-böcker via BoD med hjälp av ett brett utbud av produkter och stor frihet när det gäller bokutformning och design av innehåll. Läsare kan beställa BoD-böcker var som helst i nätbokhandlar såsom Amazon, Bokus, Adlibris eller cdon och i fysiska bokhandlar såsom Akademibokhandeln, Ugglan eller i bokhandeln om hörnet. BoD erbjuder därmed det största distributionsnätverket inom egenutgivning.

  Förutom att författare får hjälp med utgivningen, erbjuder BoD även ett stort antal författartjänster som kan bokas till. Dessa tjänster innefattar klassiska förlagstjänster som t.ex. korrekturläsning, språkgranskning och bokdesign. Efter utgivningen kan författare även boka till tjänster för marknadsföringen för att skapa uppmärksamhet kring sin bok.

  Jubileumsåret för BoD handlade därför om nya impulser, utbyte och tillväxt i Europa. I framtiden kommer digital bokpublikation att bli ännu viktigare. 

 • Alla våra böcker trycks på FSC®-certifierat papper (FSC-C105338).

  Detta innebär att vi använder papper som består av minst 70 % FSC-certifierat eller godkänt återvinningsmaterial och att de övriga 30 % uppfyller kraven för kontrollerat trä, vilka framtas av FSC Controlled Wood Standard.

  Virke som inte accepteras i FCS-märkt trä är: 

  • olagligt avverkat virke,
  • virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter,
  • virke från avverkningar som hotar höga naturvärden (high conservative value),
  • virke från områden som avskogas eller omförs till plantager och
  • virke från områden med genmodifierat trädslag. 

 • Ett ansvarsfullt förhållningssätt till våra naturliga resurser är en viktig beståndsdel av vår företagsfilosofi. Som ett medelstort företag känner vi ett särskilt ansvar för vår region och dess invånare. Råvaror och energi finns inte i all oändlighet: Med insparningar och ansvarsfull hantering vill vi bidra till en bättre framtid för kommande generationer.

  För oss är det en självklarhet att förena miljövänlig och ekonomisk hantering. Vi förstår även vikten av en varsam hantering av våra resurser: råvaror, vatten, energi och luft. Detta uppnår vi genom en kontinuerlig optimering av dess användning och en hållbar ekonomi. Bokproduktion är en energiintensiv process som framförallt kräver papper, elektrisk energi och färg. Vid inskaffandet av nya maskiner och anläggningar prioriteras de maskiner och anläggningar som hanterar energi och råvaror effektivast. Vi har definierat hantering av energi som det effektivaste sättet att spara resurser på och har därmed antagit en energipolicy.

  Med denna energipolicy binder sig företaget till att kontinuerligt minska energiutsläppen, särskilt i produktionen och därmed även CO2-utsläppen, i överenstämmelse med de rättsligt föreskrivna kraven och våra egna specifikationer. Detta sker på basen av de energimål som årligen besluts av affärsledningen. Förbruknings- och produktionsinformation från varje år, liksom kostnadseffektiviteten av åtgärderna, ligger till grund för målen som definierats. Vi försäkrar att vi avsätter tillräckliga medel för att uppnå målen. Detta möjliggörs genom de bestående management-processer som används, genom introduktionen av ett energimanagement-system och genom ett energinformationssystem som byggts. Energiförbrukningen mäts, övervakas och utvärderas av medlemmarna i BoD:s energiråd. Vi kommer kontrollera, utvärdera och kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i våra processer. Energibesparande åtgärder planeras och genomförs av energirådet med stöd av alla anställda. Resultaten av energibesparingarna registreras, analyseras och utvärderas regelmässigt.

  För att målen för energipolicyn ska uppnås är det substantiellt att alla medarbetare hjälps åt. Medarbetarna får därför regelbundet information om energiprogrammet och dess utveckling, samt en utbildning i energipolicy. Dessutom ser vi till att våra medarbetare alltid har tillgång till relevant information. Energipolicyn gäller lika för alla områden, verksamheter och processer i företaget för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av energetisk kapacitet.

myBoD-INLOGGNING.