Språkgranskning

En rättstavad text är en bra början men innebär inte automatiskt en fascinerande lektyr: Framgångsrika titlar kännetecknas av överensstämmande innehållsliga aspekter, logisk stringens, ett flytande språk och få upprepningar. En professionell språkgranskning är en viktig beståndsdel för framgångsrika utgivningar.

 

Språkgranskning

75 kr per standardsida (1 500 tecken inkl. mellanslag)
under förbehåll för manuskriptets komplexitet och antal fel

Din titel granskas med hänsyn till logik, överensstämmelser, handling, figurer och får en komplex bearbetning vid behov. Lektörens ändringar är endast förslag och kännetecknas tydligt i filen så att du kan ta bort omformuleringar, som du inte önskar, utan problem. På så sätt är det du som bestämmer hur texten ska bearbetas innehållsmässigt.

Granska följande exempel och lägg märke till vilket värde ett stilistiskt bearbetat manuskript har. Exempel språkgranskning.

Förfrågan Språkgranskning

Testspråkgranskning

Endast 1399 kr
för fem sidor av ditt manuskript

Du är fortfarande tveksam om en språkgranskning är det rätta för dig? En testspråkgranskning ger dig möjlighet att uppleva hur en professionell lektör ser ditt manuskript och hur hen arbetar med din text. Sänd oss ditt manuskript (minst 50 sidor) och du får en omfattande språkgranskning samt en skriftlig bedömning av din skrivstil. 

Bokning Testspråkgranskning

myBoD-INLOGGNING.