Korrekturläsning

40 kr per standardsida (1 500 tecken inkl. mellanslag)
under förbehåll för manuskriptets komplexitet och antal fel.

Stavfel, grammatikaliska fel och felaktig interpunktion smyger sig ofta lättare in än man tror – genom att man fokuserar på innehållsliga aspekter blir man som författare lätt blind för sådana fel. Sådana här fel är iögonfallande för läsaren och får titeln att verka oprofessionell och i värsta fall kan boken få dåliga recensioner. Med en professionell korrekturläsning genom BoD kan du koncentrera dig på andra aspekter i din bokutgivning medan vi korrekturläser ditt manuskript och tar hand om reklamtexten till din bok.

Granska följande exempel och lägg märke till vilket värde ett stilistiskt bearbetat manuskript har. Exempel korrekturläsning.

Förfrågan Korrekturläsning
 

myBoD-INLOGGNING.