Pionjärer sedan 1998

  • Vi trycker böcker redan från bara ett exemplar
  • Professionellt stöd för författare och förlag
  • Hållbarhet och miljön ligger oss varmt om hjärtat
Illustration av en jordglob

200 anställda i 9 länder

Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Danmark, Sverige, Finland, Spanien, Norge

Illustration av en bok

60 000 författare och 3 500 förlag

Vi arbetar för människor som antingen trycker sina verk själva eller publicerar dem i bokhandeln. Vi trycker också för många stora och små förlag.

Illustration av en skrivare

30 000 böcker per dag

Vi trycker böcker med print-on-demand från ett exemplar. Vi erbjuder produktion och distribution i många länder runt om i världen.

BoD-anställda i teamet
BoD-medarbetare på bokmässan

Det här är vi!

Det gläder oss att du har funnit oss! Vi är BoD - Books on Demand och vi är här för att hjälpa dig att förverkliga din dröm om att skriva din egen bok. Oavsett om du är en erfaren eller aspirerande författare har du kommit till rätt ställe!

Vårt uppdrag är att vägleda dig på din skrivresa och stödja dig med vår mångåriga expertis. Vi förstår att det kan vara både spännande och utmanande att skriva en bok. Det är just därför vi är här för att göra resan så enkel och trevlig som möjligt för dig.

Vår plattform ger dig allt du behöver för att väcka din bok till liv. Du kan ladda upp ditt manuskript och utforma det efter dina önskemål. Vi erbjuder olika format, bindningar och omslagsalternativ för att göra din bok precis så som du vill ha den. Det som är det bästa med våra tjänster är att du behåller full kontroll över ditt verk och bestämmer när och var det ska publiceras.

Våra bokexperter
Våra bokexperter

Våra bokexperter

Du är inte ensam! Vi följer din bokutgivning från manuskript till professionell bok. Du får hjälp av ett team med erfarna bokexperter som kan allt om textbearbetning och bokdesign, från språkgranskning till omslagsdesign.

Vi ser fram emot att få lära känna dig och din unika berättelse. Din bok förtjänar att bli läst, och vi finns här för att säkerställa detta.

Böcker är vår passion
Bokmässan BoD

Böcker är vår passion

Du kan träffa oss på BoD och lära känna vårt team på bokmässor, i sociala medier och på många andra bokrelaterade evenemang! Vi älskar att dela vår passion för böcker med likasinnade och skulle bli glada över att träffa dig personligen. Följ oss på sociala medier, utbyt idéer med andra författare och få värdefulla tips och inspiration för ditt nästa bokprojekt.

Hållbarhet som princip
Miljö

Hållbarhet som princip


Vi fokuserar kontinuerligt på att arbeta och producera böcker på ett miljövänligt och resursbesparande sätt.

Print-on-demand
Ingen överproduktion eller onödig lagring. Ingen bortkastning eller svinn av överblivna böcker.

Hållbara tryckmaterial
Våra papper är FSC®-certifierade (FSC®-C105338) och kommer från ansvarsfulla källor. Vi använder inte plast när vi skickar eller packar in pocketböcker.

Alla böcker som är producerade av BoD är FSC®-certifierade (FSC®-C105338).

Det innebär att vi använder papper som består av minst 70% FSC®-certifierat (FSC®-C105338) eller godkänt återvunnet material och att de resterande 30% av vårt papper uppfyller kraven för kontrollerat trä, vilka specificeras av FSC Controlled Wood Standard.

Virke som inte accepteras i FCS-märkt trä är

  • olagligt avverkat virke
  • Virke som avverkats i strid med traditionella och mänskliga rättigheter
  • Virke från avverkningar som hotar höga naturvärden (high conservative value)
  • Virke från områden som avskogas eller omförs till plantager
  • Virke från områden med genmodifierat trädslag

BoD-Pressrum

I BoD:s pressrum finner du du pressmeddelanden, pressmaterial, undersökningar och information om recensionsexemplar samt BoD i media.

Till BoD:s pressrum

Tips och råd för ditt bokprojekt

Nyheter · Evenemang · Marknadsföringstips · Tävlingar · Kampanjer
 

Till nyhetsbrevet

Energipolitik

Vi är stolta över våra ambitiösa mål som bygger på klimatvetenskap och som visar vårt engagemang för miljön som pionjär och teknikledare, samtidigt som vi alltid strävar efter att förutse behoven hos våra kunder och deras konsumenter. Vi erbjuder miljövänliga och energieffektiva lösningar för publicering och produktion av e-böcker och böcker. Vi kommer att avsevärt öka den förnybara andelen av vår energiförsörjning i framtiden. Vi involverar våra leverantörer och avtalspartners i detta mål för att minska de absoluta utsläppen av växthusgaser till noll senast 2030.

Ett ansvarsfullt förhållningssätt till våra naturliga resurser är en viktig beståndsdel av vår företagsfilosofi. Som ett medelstort företag känner vi ett särskilt ansvar för vår region och dess invånare. Råvaror och energi finns inte i all oändlighet: Med insparningar och ansvarsfull hantering vill vi bidra till en bättre framtid för kommande generationer.

För oss är det en självklarhet att förena miljövänlig och ekonomisk hantering. Vi förstår även vikten av en varsam användning av våra resurser: råvaror, vatten, energi och luft. Detta uppnår vi genom en kontinuerlig optimering av dess användning och en hållbar förvaltning. Bokproduktion är en energiintensiv process som framförallt kräver papper, elektrisk energi och färg. Vid inskaffandet av nya maskiner och anläggningar prioriteras de maskiner och anläggningar som hanterar energi och råvaror effektivast. Vi har definierat hantering av energi som det effektivaste sättet att spara resurser på och har därmed antagit en energipolicy.

Med denna energipolicy binder sig företaget till att kontinuerligt minska energiutsläppen, särskilt i produktionen och därmed även CO2-utsläppen, i överenstämmelse med de rättsligt föreskrivna kraven och våra egna specifikationer. Detta sker på basen av de energimål som årligen besluts av affärsledningen. Förbruknings- och produktionsinformation från varje år, liksom kostnadseffektiviteten av åtgärderna, ligger till grund för målen som definierats. Vi försäkrar att vi avsätter tillräckliga medel för att uppnå målen. Detta möjliggörs genom de bestående management-processer som används, genom introduktionen av ett energimanagement-system och genom ett energinformationssystem som byggts. Energiförbrukningen mäts, övervakas och utvärderas av medlemmarna i BoD:s energiråd. Vi kommer kontrollera, utvärdera och kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i våra processer. Energibesparande åtgärder planeras och genomförs av energirådet med stöd av alla anställda. Resultaten av energibesparingarna registreras, analyseras och utvärderas regelmässigt.

För att målen för energipolicyn ska uppnås är det substantiellt att alla medarbetare hjälps åt. Medarbetarna får därför regelbundet information om energiprogrammet och dess utveckling, samt en utbildning i energipolicy. Dessutom ser vi till att våra medarbetare alltid har tillgång till relevant information.

Energipolicyn gäller lika för alla områden, verksamheter och processer i företaget för att säkerställa en kontinuerlig förbättring av energetisk kapacitet.

BoD på InstagramRegistrering för BoD:s nyhetsbrevBoD på TikTokBoD på YouTubeBoD på Facebook