Specialtjänster för individuella krav

Vårt mål är kunna erbjuda dig tjänster som är anpassade till dina individuella krav. Följande specialtjänster står till ditt förfogande:

 

FTP-webbgränssnitt

Om du vill trycka ett stort antal titlar erbjuder vi dig möjligheten till filöverföring via ett anpassat FTP-gränssnitt. Över detta gränssnitt kan bok-, meta- och kataloginformation automatiskt och effektivt föras över till BoD.

Personaliserade böcker

BoD har lång erfarenhet av att producera personaliserade böcker. Oavsett om personliga barnböcker eller romaner, individuella läroböcker, notböcker eller personligt sammanställda böcker av Wikipedia-artiklar produceras: Med snabb print-on-demand-teknik, från 1 exemplar, och med hög kvalité är vår affärsmodell optimalt anpassad till denna typ av produktion.

Virtuell katalogisering

Vid virtuell katalogisering behöver du, som förlag, inledningsvis endast sända oss den bibliografiska information som bokgrossisterna och bokhandlarna behöver. Först när en beställning av en titel tas emot, ”hämtas” bokfilerna omgående hos dig över en automatisk webbtjänst. Principen att katalogisera titlar virtuellt gör det möjligt för förlag att snabbt och kostnadssparande göra tusentals titlar tillgängliga Ad hoc.

Virtuell skanning

Med virtuell skanning kan din slutsålda, inte-digitaliserade titel, katalogiseras i bokhandeln igen och först vid en faktisk beställning digitaliseras och levereras av BoD – helt riskfritt. Vid en virtuell skanning lagras din fysiska titel hos oss. Samtidigt överför vi den titelinformation, som vi fått av dig, till artikeldatabaser och på så vis blir din titel tillgänglig igen. Efter att vi mottagit den första beställningen, skannas och levereras din titel inom kort, till attraktiva premisser. För ytterligare beställningar finns titelinformationen sparad i vår databas. 

 

myBoD-INLOGGNING.