Sättningstyp basic

Med sättningstypen basic kan du välja mellan 11 olika mallar. Samverkan av teckensnitt, -storlek och andra element (såsom placeringen av rubriker och sidnumrering samt användningen av stor begynnelsebokstav) ger en optimal läsupplevelse. Skillnaderna mellan de olika varianterna är inte markanta – detta beror på att en optimal sättning understöder läsupplevelsen på ett diskret sätt och är inte iögonfallande och distraherar heller inte läsningen.

Vissa sättningstyper passar till vissa genrer, men du kan självklart välja den sättningstyp du önskar – oavsett innehållet i ditt manuskript.  

Nedan kan du se de 11 olika sättningstyperna.

Sättningstyp 1

 

1
Font: Minion 
Rubriker: kursiv, centrerad

Sättningstyp 2

 

2
Font: Tisa
Rubriker: kapitäler, centrerad, klassisk begynnelsebokstav

Sättningstyp 3

 

3
Font: Garamond
Rubriker: halvfet, till vänster, stående begynnelsebokstav

Sättningstyp 4

 

4
Font: Athelas
Rubriker: kursiv, centrerad

Sättningstyp 5

 

5
Font: Minion
Rubriker: fet, centrerad, nedsänkt kapitelbörjan

Sättningstyp 6

 

6
Font: Minion, Athelas
Rubriker: fet, centrerad

Sättningstyp 7

 

7
Font: Swinging Petidoni, Athelas
Rubriker: halvfet, centrerad, klassisk begynnelsebokstav

Sättningstyp 8

 

 

8
Font: Proxima Nova, Garamond
Rubriker: stora bokstäver, centrerad, rubrik 2 till vänster

Sättningstyp 9

 

9
Font: Museo Sans, Garamond
Rubriker: till vänster, fet

Sättningstyp 10

 

10
Font: Myriad Pro, PT Sans
Rubriker: till vänster, fet, understruken rubrik

Sättningstyp 11

 

11
Font: Proxima Nova
Rubriker: till vänster, fet

myBoD-INLOGGNING.