Samhälle, politik & medier

Massmedia formar vårt samhälle. Vi påverkas dagligen av information genom olika medier. Genom dessa medier förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky, öka kunskapen, sälja något, med mera. Detta kan leda till att vi agerar på ett eller annat sätt i samhället eller stöder ett eller annat politiskt parti. Korrekt hantering av detta informationsflöde är idag en utmaning och kräver att medborgarna engagerar sig i politiken och vad som händer omkring oss. Genom BoD:s böcker kan du skapa klarhet i informationsflödet.  

 1. Splittrade själar Om dissociation, en antologi 2019
  Linnéa Regnlund
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 20.05.2019
 2. Flytande demokrati Varför det är framtidens system
  Loke Hagberg
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 08.05.2019
 3. Ett livs historia Mobbing, misshandel, psykisk ohälsa och orimliga krav i(...)
  Johan Olsson
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 23.04.2019
 4. Die verhassten Deutschen 120 Jahre deutsche Geschichte neu geschrieben
  Einar Schlereth
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 03.04.2019
 5. Manifesto for Needseconomy Provide for everybodys rightful needs not for our greed(...)
  Tomas Blomberg
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 03.04.2019
 6. Manifiesto Para la Necesiconomía Satisfacer las necesidades legítimas de todos No nuest(...)
  Tomas Blomberg
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 19.03.2019

Sociala medier

Vi påverkas idag i hög grad av den information som når oss. Det kan t.ex. vara att vi anpassar oss efter väderleksrapporter eller att vi köper en viss produkt som vi hört mycket om. Framväxten av nya sociala medier har i hög grad påverkat möjligheten för vanliga medborgare att ta del av information och sprida egna uppgifter och tankar kring vad som händer både i privatlivet och i samhället som helhet. Texter, bilder och filmer delas snabbt när något händer. Sociala medier kompletterar de traditionella. Dessutom är de sociala medierna i allt högre grad förmedlare av egna nyheter, där de traditionella medierna i stället tvingas haka på efteråt.