Ernst Westerlund

Ernst Westerlund

Hemligheten bakom framgången

Eric Davon

Historia & biografier

ePUB

5,6 MB

Vattenmärkning

ISBN-13: 9789179693183

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 14.07.2022

Språk: Svenska

Betyg::
0%
99,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Ernst Westerlund Hemligheten bakom framgången.

Det här är en beskrivning av doktor Ernst Westerlund, verksam i Enköping mellan 1868 -1924. Han botade patienter med psykisk ohälsa som depression, oro, ångest, fobier och stressproblematik som hans kolleger hade misslyckats med.

Hans läkarpraktik var den största privatläkarmottagningen i landet med över 300 betalande patienter och ett 60-tal mottagningspatienter varje dag. Han blev så framgångsrik att det kom patienter från hela Sverige och till sist hela Europa till honom för att få den specialistvård de inte kunde få någon annanstans. Var 5:e - 10:e person man mötte i Enköping var en patient till honom. När Enköpings lasarett inte rymde fler patienter så lät han uppföra Enköpings stadshotell för att kunna härbärgera alla tillströmmande patienter. När stadshotellet var fullt så startade han ett 40-tal egna privata sjukhem som hans patienterna la in sig på. Han startade även Storliens högfjällspensionat i Jämtland och blev den förste i Sverige med inriktningen Grön Rehab.

En av patienterna var författaren Leo Tolstojs son som gifte sig med Ernst Westerlunds dotter Dorothea. Paret flyttade till Moskva och fick 10 barn tillsammans innan de återvände till Enköping i samband med ryska revolutionen 1918. Han behandlade även den norske författaren Johan Bojer och botade honom från den skrivkramp han lidit av under flera år. Skrivkrampen släppte och Johan Bojer blev en av Norges mest lästa och prisade författare och dessutom nominerad till Nobelpriset i litteratur fem gånger efter behandlingstiden i Enköping. Både Leo Tolstojs son och Johan Bojer skriver själva i boken om tiden i Enköping och den behandling de fick av Ernst Westerlund.

Det har länge varit en gåta varför behandlingarna var så framgångsrika. Hur lyckades han bota dem? Hur såg de psykologiska mekanismerna ut bakom tillfrisknandet? Vad var det som Ernst Westerlund gjorde som hans kollegor misslyckades med?

Här är Hemligheten bakom framgången.
Eric Davon

Eric Davon

Jag har arbetat inom psykiatrin sedan 1985 och har lång erfarenhet inom både den öppna som slutna vården, främst med psykosproblematik och dess rehabilitering men även med missbruksvård. Jag har sett den psykiatriska vården förändras från slutna institutioner där man övervakade inlåsta patienter till den öppna psykiatriska vården där man rehabiliterar dem tillbaka till samhället igen.

Idag arbetar jag med psykiatrisk rehabilitering på Akademiska sjukhuset i Uppsala inom sektionen psykosvård och rättspsykiatrisk vård. Vi bedriver specialiserad psykiatrisk hälso- och sjukvård i öppna och slutna former till personer över 18 år. Jag arbetar som samordnare på Psykosmottagning B med psykospatienter inom den psykiatriska öppenvården. Där ingår jag i ett team med läkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykologer, arbetsterapeuter, dietister och sjukgymnaster.

Jag har ansvar för ett visst antal patienter, ett 50-tal just nu med tät kontakt, där jag gör vårdplaner och samordnar alla insatserna kring patienten och följer deras mående genom hela vårdprocessen, både via mottagningsbesök som hembesök. Jag är även med på möten med kommunen som biståndshandläggare, boendestödjare, boendepersonal, hemtjänsten, gode män och förvaltare samt ännu mer externt med arbetsgivaren, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Jag och en kollega leder också en kurs i sjukdomshantering och återhämtning.

Mitt arbete innebär tät kontakt med patienten och nätverket omkring denne och den psykiatriska rehabiliteringen följs upp och anpassas efter varje enskilt fall. Vi inom akademiska sjukhuset tillhör de bästa i landet på psykiatrisk rehabilitering. De riktlinjer jag och mina kolleger arbetar efter är i mångt och mycket de riktlinjer som Ernst Westerlund arbetade efter på sin tid. Men jag och mina kolleger har gått fleråriga kurser och påbyggnadsutbildningar för att tillgodogöra oss våra kunskaper. Ernst Westerlund hade ingen sådan utbildning, de fanns inte på hans tid utan det var hans egna uppfattningar om bemötande och behandling som lade grunden för hans framgångar.

Jag går igenom de riktlinjer han arbetade efter och förklarar varför behandlingen var så framgångsrik och passar även på att beskriva och förklara hur vi arbetar idag med den typen av psykiatriska patienter.

En sak står dock klar: Ernst Westerlund var 100 år före sin tid.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite