Tillbaka till översikten

Plats 1

8
Kvinnans mönster av fruktsamhet
Ahlborg, Tone; Ivarsson, Irene; Nilsson, Anette
Mjukband
52 Sidor
ISBN 978-91-7785-343-5
SEK 120,00
inkl. moms exkl. leverans
  • Beskrivning
  • Författare
  • Recensioner (0)

Kvinnans mönster av fruktsamhet

Denna handbok i Billingsmetoden är en ny omarbetad upplaga av "Det fruktsamma sekretet" från 2011. Här är metoden uppdaterad baserad på nyare forskning och beskriven såsom den lärs ut och är spridd internationellt.

Billingsmetoden® bygger på kunskapen om att kvinnor är fruktsamma under vissa dagar i sin menscykel och att de kan lära sig att känna igen vilka dessa dagar är. Metoden kan användas för att undvika graviditet, eller omvänt för att lyckas bli gravid.

Denna bok är en lättläst handbok, som vänder sig till alla intresserade kvinnor, som vill använda metoden själva. Även de barnmorskor och läkare som i sitt arbete inom preventivmedelsrådgivning eller fertilitetsområdet önskar lära ut metoden som handledare, kan ha denna bok som teoretisk grund.

Tone Ahlborg

Tone Ahlborg, leg. barnmorska, Sexualrådgivare, Dr i Folkhälsovetenskap som har undervisat om Billingsmetoden® på universitetsnivå i många år.

Irene Ivarsson

Irene Ivarsson, leg. barnmorska, Fil. Mag. i Sexuell och reproduktiv hälsa, handledare i Billingsmetoden® sedan många år.

Anette Nilsson

Anette Nilsson, leg. barnmorska, Sexualrådgivare, Masterexamen i Sexuell och reproduktiv hälsa, mångårig erfarenhet av handledning i Billingsmetoden® på barnmorske- och ungdomsmottagning.

myBoD-INLOGGNING.