SEKRETESSPOLICY

BoD-grundprinciper

Det är av högsta prioritet för oss att skydda dina uppgifter. BoD använder sig av den allra bästa säkerhetstekniken för att förhindra obehörig åtkomst. Läs själv vad vi kan göra för att skydda din säkerhet.

Användning av din information

Vi använder dina personuppgifter endast för de tjänster du anlitar hos BoD (speciellt för ditt bokprojekt). Din e-postadress använder vi endast för att skicka vårt nyhetsbrev till dig en gång per kvartal om du har beställt det. Om du inte vill få fler nyhetsbrev kan du avbeställa det direkt via en länk i nyhetsbrevet.

Utlämning av dina elektroniska uppgifter till tredje part

En av våra huvudprinciper är att dina kunduppgifter ska behandlas fulltändigt konfidentiellt och att dessa inte ska utlämnas till tredje part. Under bokprojektets gång samarbetar vi med tjänsteleverantörer som vi tillhandahåller uppgifter såsom namn och adressför att kunna de ska kunna genomföra sina uppdrag. Detta gäller t.ex. paketleverantörer. Våra tjänsteleverantörer är förpliktigade att använda dessa uppgifter endast i ovan nämnt syfte och att inte ge dem vidare till tredje part.

Användning av så kallade cookies

Cookies är små textfiler som sparas i användarens dator när han eller hon har besökt en internetsida. Dessa cookies innehåller inga personrelaterade uppgifter. För att kunna erbjuda dig speciella tjänster, t.ex. sända dig kostnadsfria e-kort, vill vi ha möjlighet att kunna känna igen dig. På så sätt kan vi kombinera de tjänster du använt. För att kunna göra detta lämnar vi små cookie-koder på din hårddisk. Därför vill vi att du godkänner cookies i din webbläsare och att du upphäver cookie-spärren. Om du inte vill använda dig av den här tjänsten finns det instruktioner om hur du avaktiverar cookies i hjälpsektionen i din webbläsare.

Användning av så kallad remarketing-funktion

BoD använder Google Inc:s så kallade remarketing- eller ”liknande målgrupper”-funktion på webbplatsen. Med hjälp av denna funktion kan BoD förse personer som besökt BoD:s webbplats med målinriktad reklam genom att personifierade, intressebaserade annonser visas när du besöker andra webbplatser i Google Display:s nätverk. För att genomföra analysen av din webbanvändning, som är förutsättningen för att kunna skapa annonser som kan intressera dig, använder även Google så kallade cookies. För detta ändamål sparar Google en liten fil med en nummerföljd i webbläsarna som besökarna av webbplatsen använt. Personrelaterade uppgifter till webbplatsens besökare sparas inte. Om du därpå besöker en webbplats i Google Display:s nätverk visas med hög sannolikhet annonser som tar hänsyn till produkt- och informationssidor du besökt. Du kan avaktivera användningen av cookies från Google permanent genom att klicka på länken nedan samt ladda ner och installera plugin-programmet: www.google.com/settings/ads/plugin.

Dina uppgifter skyddas genom SSL

På alla sidor i myBoD använder vi den nyaste SSL-säkerhetsstandarden. Dina uppgifter kodas direkt vid överföringen och sparas i kodad form i en skyddad databas. 

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics Display-reklam i en anonymiserad form med följande funktioner:

• Integrering av DoubleClick Campaign Manager

• Google Analytics-rapporter enligt demografiska kännetecken och intressen

Genom att använda cookies från första part (Google Analytics) och cookies från tredje part (DoubleClick) samlas, sparas och utvärderas personrelaterad och icke-personrelaterad information om ditt besök på denna webbplats och på webbplatser som också använder Google Analytics Display-reklam. Vi erhåller rapporter om framför allt demografiska kännetecken (ålder, kön) och intressen.

Om du vill stänga av enskilda eller alla funktioner för Google Analytics Display-reklam, ber vi dig följa följande länk: https:/www.google.com/settings/ads.

Du kan motsäga Google Analytics-undersökning och -användning av dina uppgifter när som helst för all framtid. Du finner närmare information under https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi hänvisar till motsvarande sekretesspolicy enligt § 8.1 i Google Analytics villkor under http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

Bruket av Facebook-pugins

På dessa internetsidor används s.k. plugins (insticksprogram) av det sociala nätverket facebook.com som drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Om du besöker vår internetnärvaro över en internetsida som förfogar över ett sådant plugin, uppstår en förbindelse till Facebook-servern och då presenteras plugin-funktionen genom ett meddelande till din webbläsare på internetsidan. På så vis förmedlas uppgifter om vilka av våra internetsidor du har besökt till Facebook-servern. Om du då som medlem är inloggad på Facebook, hänvisar Facebook denna information till ditt personliga Facebook-användarkonto. När du använder plugin-funktionerna (t.ex. genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller genom att kommentera) hänvisas även denna information till ditt Facebook-konto, vilket du endast kan förhindra genom att logga ut innan du använder plugin-funktionerna. Närmare information om Facebooks ansamlande och användande av information, om dina rättigheter och möjligheter till skydd av din privatsfär hittar du i Facebooks information om sekretesspolicy.

myBoD-INLOGGNING.