Ge ut e-böcker med BoD


Riktlinjer för Innehåll och formatering

För att BoD ska kunna garantera ett så brett distributionsnät som möjligt måste e-böckerna motsvara återförsäljarnas tekniska, kvalitativa och innehållsmässiga krav. Därför har vi sammanställt en lista med formaterings- och innehållsriktlinjer till dig.

Om en eller flera olika aspekter av dessa formaterings- och innehållsriktlinjer inte följs, kan din e-bok spärras för försäljning. 

Innehållsriktlinjer

 

 

E-böcker med omslag får inte innehålla

 • Brott mot upphovsrätten, personlighetsskyddet eller tredje parts varumärkesrätt
 • Prisuppgifter
 • Kommersiella webblänkar
 • Reklam för andra produkter eller tjänster
 • Högerextremt, våldglorifierande eller olagligt innehåll
 • Avvikande informationsangivelser (t.ex. titel eller författarnamn) på omslaget, i kataloguppgifterna eller i e-boken (DC-tags i OPF-filen i fallet av uppladdningsmöjlighet) 


Riktlinjer för erotiskt innehåll

 • Huvudpersonerna måste vara minst 21 år gamla
 • Titeln bör kunna presenteras i näthandeln utan inloggning på ett sätt som är lämpligt för barn och ungdomar, d.v.s. presentationen bör inte innehålla tydligt sexuella uttryck eller scenbeskrivningar i metadata (katalogtext, titel, etc.) eller på omslaget
 • Titeln måste kännetecknas som sådan genom motsvarande kategorisering (erotik) i metadata
 • Inga hyperlänkar som leder till explicit innehåll
 • Ingen återgivning av nakenhet på omslaget eller i bilder inuti e-boken


RIKTLINJER FÖR FORMATERING 

Omslag

 • Ingen 3D-återgivning av boken 
 • Inga pixliga element


E-bokfiler

 • E-bokens strukturella delar måste särskiljas tydligt. T.ex. bör delarna ”impressum”, ”innehållsförteckning” eller ”tillägnelse” skiljas åt genom separata HTML-filer.
 • Stycken måste särskiljas med mellanrum eller genom indrag. 
 • Brödtexten måste ha en enhetlig typsnittsstorlek (1em / 100 %) och får inte ha genomgående specialformateringar såsom fet stil, kursiv stil eller särskilda färger (genomgående gult, blått, rött, etc.).
 • Varje kapitel måste definieras som ett kapitel och återges i innehållsförteckningen. Huvudkapitel bör åtskiljas genom ny sida eller genom en egen HTML-fil.  
 • Alla länkar som finns i e-boken måste fungera och leda till korrekt position. 
 • Överdriven användning av text som bildfil är inte tillåtet, t.ex. får inte hela e-bokens innehåll återges som inskannad text. Diagram, tabeller och/eller bilder får innehålla text i liten mängd. 

myBoD-INLOGGNING.