Stark tillväxt i författar- och förlagsverksamheten   

2019-03-20

Digital publicering fortsätter att växa. År 2018 visade BoD tvåsiffrig omsättningstillväxt. Efterfrågan på print-on-demand-titlar inom bokbranschen ökade återigen betydligt, vilket resulterade i rekordproduktion. Denna blomstrande utveckling har lett till att BoD betalade ut 35,4% mer honorar till egenutgivarna i Sverige, i jämförelse med året innan. 

Fler och fler förlag och författare upptäcker fördelarna med digital bokpublicering och använder BoD som publikations- och distributionspartner. Förutom digitalisering av så kallade ”backlisttitlar” använder förlagen print-on-demand i allt större utsträckning, som en del av deras strategi för att eliminera lager- och inventariekostnader. År 2018 ökade antalet förlagskunder till mer än 2 600 förlag. Under samma period växte antalet tryckfärdiga BoD-titlar ännu starkare – från 3,6 miljoner till över 4 miljoner titlar. Dessa siffror gäller sammanlagt för alla länder där BoD är aktivt. 

Egenutgivning med tvåsiffrig omsättningstillväxt i alla länder

Den starka tillväxten märks inte bara bland förlagen utan även inom egenutgivningen. Över 45 000 författare publicerar idag sina titlar med BoD – 13 procent mer än för ett år sedan. Det var även en lika stor ökning av antalet titlar. Även för e-böcker gäller en tvåsiffrig tillväxt på nästan 17 procent jämfört med föregående år – från totalt 60 000 till 70 000 titlar. Speciellt i Sverige ökade antalet publikationer med 10 procent till numera ca. 3 000 tillgängliga titlar. 

Som europeisk marknads- och teknologiledare inom digital bokpublicering är BoD aktivt i följande länder: Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Danmark, Finland och Sverige. Under 2019 planerar BoD att utöka sin internationella verksamhet

Rekordproduktion och mer honorar till författarna

Den ökade efterfrågan på författar- och förlagstitlar gjorde att BoD hade en ovanligt stark julförsäljning 2018. Beställningsmottagandet under det sista kvartalet 2018 överträffade förra årets volym med mer än 20 procent. Till följd av detta höga beställningsmottagande under hela 2018 betalade BoD ut 35,4% mer honorar till egenutgivarna i Sverige, i jämförelse med året innan.

Gerd Robertz, VD för BoD – Books on Demand berättar följande i ett pressmeddelande: "Digital bokpublicering och -produktion fortsätter att växa i betydelse för bokmarknaden. Nya kreativa friheter öppnas upp för egenutgivare och förlag och läsarna finner ett konstant ökat urval av titlar. BoD förväntar sig även att 2019 kommer att innebära en tvåsiffrig tillväxt och har redan börjat att planera för framtiden. I planen ingår ett byggprojekt i Bad Hersfeld, ett nytt print-on-demand-center.”

Om BoD™:
BoD – Books on Demand är europeisk marknads- och teknologiledare inom digital bokutgivning och en pionjär inom egenutgivning. Sedan 1997 är BoD plattformen för numera över 45 000 författare som själva vill stå för utgivningen av sina böcker, såväl tryckta böcker som e-böcker, samt partnern för över 2 600 förlag. Varje författare bestämmer själv över innehåll, formgivning och pris. BoD ser till att böckerna finns tillgängliga i alla traditionella bokhandlar, nätbokhandlar och i ett stort antal e-bokhandlar utan någon minsta upplaga. Vid behov ger BoD även professionell hjälp och rådgivning och erbjuder förutom bokutgivning författarna flera tjänster som korrekturläsning, språkgranskning och design av både omslag och inlaga. Efter utgivningen kan författare även köpa till tjänster för marknadsföring för att skapa uppmärksamhet kring sin bok. BoD-kunder kan snabbt och enkelt stiga in i författarvärlden samt ge ut sin bok oberoende och utan risk. Ytterligare information finns på www.bod.se.

 

Presskontakt:
BoD − Books on Demand
Linda Reumann
Tel.: 08-120 66 120
E-post: linda.reumann@bod.se
URL: www.bod.se

myBoD-INLOGGNING.