Allt fler blir hobbyförfattare

2014-01-16

Marknaden för självpublicering växer snabbt både i Europa och i Sverige och möjliggör för allt fler hobbyförfattare att förverkliga sina drömmar om utgivning. I en undersökning från Europas ledande självutgivningsbolag, BoD, uppger drygt två tredjedelar av författarna att det är tack vare självpubliceringsmöjligheten som de överhuvudtaget kunde ge ut sin första bok.

Självpubliceringsföretaget BoD – Books on Demand – har genomfört en undersökning bland drygt 1700 europeiska egenutgivare i syfte att belysa deras motivation. Undersökningen visar att de starkaste drivkrafterna för självpublicering är att det är roligt, att det ger möjlighet att styra bokens innehåll samt att det är enkelt. För två tredjedelar är skrivandet en hobby som bedrivs på fritiden – och självpubliceringen innebär en möjlighet att överhuvudtaget bli publicerad.

– Det är först och främst hobbyförfattare som ger ut på egen hand, men nu ser vi att även etablerade författare runtom Europa börjar inse fördelarna med konceptet. Om trenden fortsätter i samma takt kommer det att innebära en strukturomvandling av hela förlagsbranschen, säger Florian Geuppert, VD på BoD.

Bara en fjärdedel av författarna ser den ekonomiska ersättningen som en avgörande framgångsfaktor. Däremot upplevs inga kvalitetsskillnader mellan dem själva och författare som blivit publicerade via ett traditionellt förlag; tre av fem ser sig som fullvärdiga författare.

Svenska hobbyförfattare väljer bort förlag

Undersökningen visar att tre av fyra svenska hobbyförfattare planerar att publicera fler böcker på egen hand medan endast åtta procent kommer att försöka gå genom ett förlag.

Journalisten och författaren Tia Jumbe har gett ut två böcker genom självpublicering: Handbok för makalösa mammor & pappor: 74 tips & råd för ensamstående och Vad vill du – egentligen? Skapa din bästa framtid som är en coachningsbok om hur man hittar rätt i livet (den senare tillsammans med karriärcoachen Jaana Lindström). Snart kommer en tredje bok som hon också ger ut på egen hand.

– Att få en bok utgiven via förlag är få förunnat – dessutom måste man vara beredd på att kompromissa på allt från utformning och innehåll till tidpunkt för utgivning. Självpublicering gör det möjligt för fler att förverkliga sina författardrömmar, säger Tia Jumbe.

Från undersökningen:

- 68.6% uppger att det är tack vare självpublicering som de kunde ge ut sin första bok

- De starkaste drivkrafterna för självpublicering är att det är roligt, att det ger möjlighet att styra bokens innehåll samt att det är enkelt

- För 61.3% är skivandet en hobby man ägnar sig åt på fritiden

- 56.8% ser sig som fullvärdiga författare

- 3 av 4 svenska författare planerar att publicera fler böcker på egen hand

Endast 8 procent av de svenska egenutgivarna kommer försöka via traditionellt förlag i framtiden.

Det här är självpublicering

Självpublicering innebär att författaren har möjlighet att snabbt och förmånligt kunna publicera sin bok både som tryckt exemplar och som e-bok. Därtill behåller författaren full kontroll över bokens innehåll och utformning. Eftersom böckerna trycks först på beställning, med så kallad print-on-demand-teknik, tar författaren heller ingen finansiell risk.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes under perioden 30 juli-31 aug 2013. Totalt 1748 egenutgivare från Österrike, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Sverige och Schweiz svarade. Undersökningen genomfördes online med semi-standardiserade frågeformulär.

Tia Jumbe som gett ut böckerna ”Handbok
för Makalösa Mammor och Pappor – 74 tips
& råd för ensamstående” och ”Vad vill du –
egentligen? Skapa din bästa framtid”, den
senare tillsammans med Jaana Lindström.

Om BoD™:
Books on Demand är europeisk marknads- och teknologiledare inom digital bokutgivning och en pionjär inom egenutgivning. Sedan 1997 är BoD plattformen för numera över 27 000 författare som själva vill stå för utgivningen av sina böcker, såväl tryckta böcker som e-böcker, samt partnern för mer än 1 700 förlag. Varje författare bestämmer själv över innehåll, formgivning och pris. BoD ser till att böckerna finns tillgängliga i alla traditionella bokhandlar, nätbokhandlar och i ett stort antal e-bokhandlar. Vid behov ger BoD även professionell hjälp och rådgivning. BoD-kunder kan snabbt och enkelt stiga in i författarvärlden samt ge ut sin bok oberoende och utan risk. Ytterligare information finns på www.bod.se.

Presskontakt:
BoD − Books on Demand
Vera Wunderlich
Tel.: 08-463 10 97
E-post: vera.wunderlich@bod.se
URL: www.bod.se

myBoD-INLOGGNING.