Utgivningskoncept

En framgångsrik utgivning och marknadsföring lämnas sällan åt slumpen. Bakom böcker och e-böcker som säljer bra finns ofta ett tydligt utgivningskoncept: innehåll, utformning och pris är noga utvalda och anpassade till målgruppen.

Innan utgivningen bör du ta dig tid och fundera över följande frågor om professionalisering och försäljning av din titel. På så vis skapar du ett viktigt underlag för ditt utgivningskoncept och en bra förutsättning för att kunna genomföra ditt projekt i myBoD och nå långsiktig framgång med din titel.

Observera: Om du ännu inte registrerat dig i myBoD så behöver du göra det innan du fyller i frågeformuläret. På så vis sparas dina svar i ditt användarkonto.

Mitt manuskript

Fråga 1

Har jag valt en passande titel till min bok?
Varför tycker du att din titel är bra? Har du några alternativ?

En bra titel passar till innehållet, är träffande, enastående och uttrycksfull. Romantitlar berör och gör läsaren nyfiken. Titlar till fackböcker är sakliga och innehåller relevanta nyckelord. Tips

Fråga 2

Är en undertitel relevant för min bok?

En undertitel kan hjälpa till att specificera bokens innehåll och den kan samtidigt innehålla viktiga nyckelord som dina läsare kan tänkas söka efter. Tips

Fråga 3

Vill jag förknippa mitt namn med bokens innehåll eller föredrar jag att använda en pseudonym?
Vad grundar du ditt beslut på?

En pseudonym döljer din verkliga identitet. Det finns ingen tydlig gräns mellan en pseudonym och ett artistnamn. Tips

Fråga 4

Vilka åtgärder har jag använt mig av för att skapa en felfri text?

Läsare upptäcker stavfel och grammatiska fel snabbt. Boken kan uppfattas som oprofessionell och i värsta fall bidra till negativa recensioner. Tips

Fråga 5

Vem har gett mig feedback på innehållet?

Framgångsrika titlar kännetecknas av sammanhängande innehåll och logisk stingens. Tips

Fråga 6

Har jag rättigheterna till alla bilder och texter?

När du ger ut en tryckt bok och e-bok intygar du att du har rättigheterna till innehållet. Tips

Min bokutformning

Fråga 7

Hur föreställer jag mig mitt bokomslag och vem kan skapa det åt mig?

Omslaget är en avgörande försäljningsfaktor; läsaren utgår ifrån förpacknigen och bedömer i fösta hand innehållet utifrån omslaget. Det är viktigt att det väcker uppmärksamhet och tilltalar läsaren. Om omslaget utformas minimalistiskt eller istället tydligt återspeglar bokens innehåll är en smaksak. Omslag till fackböcker utformas oftast enkelt och neutralt. Tips

Fråga 8

Hur kan jag vara säker på att utformningen av text och bilder motsvarar läsarens förväntningar på en professionell bok?

Inlagans utformning påverkar även hur läsare uppfattar din tryckta bok och e-bok. Tips

Fråga 9

Hur väl passar utformningen av min bok till mina kommunikationsmedel och tidigare utgivningar?

”Self branding” är en viktig del när du marknadsför dig själv som författare. Genom alla dina kommunikationsmedel, och det gäller inte endast dina böcker och e-böcker, utan också med din hemsida, din profil i sociala medier, etc. förmedlar du en särskild bild av dig och din bok till dina läsare. Tips

Försäljning

Fråga 10

Vilka är mina läsare?

Det är viktigt att du känner till din målgrupp när du marknadsför din bok. Endast när du vet vem som köper din titel kan du välja ut rätt innehåll och miljö till din kommunikation och marknadsföring. Tips

Fråga 11

Med vilka titlar, som redan blivit utgivna, konkurrerar min bok och hur skiljer den sig från dessa?

Det är lättare för läsaren att besluta sig för att köpa fackböcker om innehållet är tydligt definierat. Vid köpet av romaner utgår läsaren ofta utifrån vilken genre titeln har. Tips

Fråga 12

Vilket pris ska jag välja för min tryckta bok och e-bok?

Innan en titel ges ut är det viktigt att välja ett passande försäljningspris. På bokmarknaden finns oskrivna regler för prissättning inom vissa genrer och antal sidor – det är sällan läsare kan tänka sig att betalar mer, speciellt om författaren är relativt okänd. Tips

Fråga 13

Finns det några speciella teman, regioner eller tidsperioder som lyfts fram i min bok? Hur kan jag använda dessa aktivt i marknadsföringen?

Det är lättare att marknadsföra din titel om du hittar något i innehållet som du kan lyfta fram. Tips

Fråga 14

Vad bör finnas med i en attraktiv försäljningstext?

Texten på bokens baksida och katalogtexten behöver inte utformas likadant. Genom att skriva en individuell katalogtext till nätbokhandlarna har du en enastående möjlighet att motivera dina läsare till att köpa boken. Tips

Fråga 15

Vilka delar av min biografi ska finnas med i min levnadsbeskrivning som författare?

Det är viktigt att du ger en positiv bild av dig själv. På så sätt kan du väcka sympati hos dina läsare och framhäva din kompetens. Tips

Fråga 16

Hur har jag planerat att marknadsföra min titel?

När din bok blivit utgiven har du endast nått halva vägen till dina läsare. Det är nödvändigt att marknadsföra boken för att dina läsare ska kunna söka efter din bok och hitta den. Tips

Professionalitetscheck

Du har tagit det första viktiga steget mot en framgångsrik bokutgivning genom att svara på frågorna om din titel. Om du vill spara dina svar utan att fortsätta direkt till beställningen av professionalitetschecken kan du klicka på Spara. Om du önskar beställa tjänsten Professionalitetscheck för 990 kr kan du klicka dig vidare till beställningen.

myBoD-INLOGGNING.