Välj ett passande bokpaket

Du skapar din e-bok eller din bok med hjälp av en av tre olika produkter. Följande tabell visar dig med vilken produkt du kan publicera eller trycka din bok och vilka extratjänster du kan boka till.

Favorit
BoD Fun BoD E-Bok BoD Classic BoD Comfort
Snabb och enkel
trycktjänst
Ge ut
e-bok
Ge ut tryckt bok
och e-bok
Ge ut tryckt bok och e-bok
med projektpartner
0 kr 0 kr 300 kr 1 199 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Katalogisering i
bokhandeln
Katalogisering i
bokhandeln
Katalogisering i
bokhandeln
Ingen avtalstid Ingen avtalstid 1 års avtalstid 1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs Ingen minsta upplaga krävs Ingen minsta upplaga krävs Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar Kostnadsfria omslagsmallar Kostnadsfria omslagsmallar Kostnadsfria omslagsmallar
Ladda upp e-bok
eller skapa den i easyEditor
E-boks-konvertering
och försäljning
(valfri)
E-boks-konvertering
och försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
Internationell försäljning
(valfri)
Internationell försäljning
(valfri)
PDF-överföring
online
PDF-överföring
online
Mottagande av filer via
e-post/lagringsmedium
Skanning av manuskript
(valfri)
Projektpartner
Visningsexemplar
inkl. korrektur
Inkl. startupplaga
5 böcker
Favorit
BoD Classic
Ge ut tryckt bok
och e-bok
300 kr
Katalogisering i
bokhandeln
1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
Internationell försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
PDF-överföring
online
BoD Comfort
Ge ut tryckt bok och e-bok
med projektpartner
1 199 kr
Katalogisering i
bokhandeln
1 års avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
Internationell försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
PDF-överföring
online
Mottagande av filer via
e-post/lagringsmedium
Skanning av manuskript
(valfri)
Projektpartner
Visningsexemplar
inkl. korrektur
Inkl. startupplaga
5 böcker
BoD Fun
Snabb och enkel trycktjänst
0 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Ingen avtalstid
Ingen minsta upplaga krävs
Kostnadsfri digital lagring
Kostnadsfria omslagsmallar
 

myBoD-INLOGGNING.