Välj ett passande bokpaket

Du skapar din e-bok eller din bok med hjälp av en av tre olika produkter. Följande tabell visar dig med vilken produkt du kan publicera eller trycka din bok och vilka extratjänster du kan boka till.

Favorit
BoD Fun BoD Classic BoD Comfort
Snabb och enkel
trycktjänst
Ge ut tryckt bok
och e-bok
Ge ut tryckt bok och e-bok
med projektpartner
0 kr 168 kr 1 199 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Katalogisering i
bokhandeln
Katalogisering i
bokhandeln
Ingen avtalstid 1 års avtalstid 1 års avtalstid
Internationell försäljning
(valfri)
Internationell försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
PDF-överföring
online
PDF-överföring
online
Mottagande av filer via
e-post/lagringsmedium
Skanning av manuskript
(valfri)
Projektpartner
Visningsexemplar
ink.korrektur
Inkl. startupplaga
5 böcker
Favorit
BoD Classic
Ge ut tryckt bok
och e-bok
168 kr
Katalogisering i
bokhandeln
1 års avtalstid
Internationell försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
PDF-överföring
online
BoD Comfort
Ge ut tryckt bok och e-bok
med projektpartner
1 199 kr
Katalogisering i
bokhandeln
1 års avtalstid
Internationell försäljning
(valfri)
E-boksutlåning
(valfri)
PDF-överföring
online
Mottagande av filer via
e-post/lagringsmedium
Skanning av manuskript
(valfri)
Projektpartner
Visningsexemplar
ink. korrektur
Inkl. startupplaga
5 böcker
BoD Fun
Snabb och enkel trycktjänst
0 kr
Förmånliga styckpriser
från 1 exemplar
Ingen avtalstid
 

myBoD-INLOGGNING.