Professionalitetscheck

 

En framgångsrik utgivning och marknadsföring lämnas sällan åt slumpen. Bakom böcker och e-böcker som säljer bra finns ofta ett tydligt utgivningskoncept: innehåll, utformning och pris är noga utvalda och anpassade till målgruppen.

Innan utgivningen bör du ta dig tid och fundera över följande frågor om professionalisering och försäljning av din titel. På så vis skapar du ett viktigt underlag för ditt utgivningskoncept och en bra förutsättning för att kunna genomföra ditt projekt i myBoD och nå långsiktig framgång med din titel.

Med tjänsten Professionalitetscheck utvecklar vi tillsammans med dig en fullständig utgivningsstrategi, som grundar sig på dina svar och ditt manuskript.

Vidare till frågeformuläret

myBoD-INLOGGNING.