Jakten på tyngdlösheten och upptäckten av

Jakten på tyngdlösheten och upptäckten av

Skapelsens nakna scen

Rolf Sjöström

Mjukband

72 sidor

ISBN-13: 9789176990254

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 20.01.2016

Språk: Svenska

Färg: Ja

Betyg::
0%
160,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Tillgänglig

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
För första gången förklaras vad som ligger bakom och "driver" alla de fyra naturkrafterna; gravitationen, magnetismen och de två typerna av kärnkrafter i en atomkärna. Den enhetliga och sammanhållande teorin, eftersökt av forskare på området, banar också vägen till en logisk förklaring på de krafter som driver elektriciteten, samt de krafter vi kallar kemiska bindningar. I det senare fallet ges det en förklaring på varför atomer försöker få tillgång till 8 elektroner i sitt yttersta skal, vilket styr utformandet av alla molekyler.

Eftersom allt "hänger" ihop, får vi samtidigt också en förklaring till fenomen som bl.a. tunneleffekten, Cooper-par, supraledare och supravätska. I tillägg visar boken att fotonen inte finns, och att den ej heller behöver finnas för att förklara förändringar i atomers vikt vid fusioner/fissioner.

Och den kosmiska bakgrundsstrålningen är, trots alla fina detaljer från forskning, inget annat än vågor och brus från strängarnas hav. Det är detta hav, tillsammans med öar i form av stjärnor och planeter, som utgör vårt universum.

Se och förstå verklighetens hela bild. Boken presenterar den klart och tydligt, en bild där alla pusselbitar passar, en bild som tidigare bara har visat delar av sin utsida, tolkad av matematiska formler, figurer och diagram, baserade på bl.a. Lorentz' faktor. En faktor, som enligt boken, aldrig borde ha formulerats.


Fotonen finns inte,
Big Bang hände aldrig
och kejsaren har heller inga kläder.
Rolf Sjöström

Rolf Sjöström

Författaren är innovatör, data-programmerare och bördig från Ånge, Ångströms hemkommun. Han har sedan tiden efter genomgången gymnasial naturvetenskaplig linje 1971 varit upptagen av de största naturvetenskapliga gåtorna, som också är universums viktigaste frågor.

Recension

BTJ (häftepos 12104300, lektör Ingvar Kroon)

januari 2012

Författaren vill med denna bok ge alternativa förklaringar till universums uppkomst och beståndsdelar, förklara
fysikens fyra fundamentala krafter och de fysikaliska fenomen som anknyter till detta och beskriver ämnets egenskaper. Efter att ha infört strängbegreppet och hur det beskriver universum behandlas hur strängarna via kedjekopplingar bygger upp atomer, molekyler och reaktioner mellan dem samt förklarar gravitation, magnetism
och elektricitet. Därefter dras slutsatsen att fotoner inte finns och att relativitetsteorin kan beskrivas på annat sätt. [...] I de logiska diskussioner författaren hänvisar till i sina påståenden stödjer han sig på ett fåtal teckningar och bilder i färg. Den som vill följa och ifrågasätta författarens sätt att beskriva universum och fysikämnets natur har utbyte av boken som säkert kommer
att kritiseras av etablerade fysiker.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.