Församlingspedagogik

Församlingspedagogik

En kyrka som undervisar genom hela sitt sätt att vara

Rune Larsson

Mjukband

332 sidor

ISBN-13: 9789177854005

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 23.08.2018

Språk: Svenska

Färg: Nej

Betyg::
0%
150,00 kr

inkl. moms / exkl. frakt

Tillgänglig

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Med Jesus som förebild argumenterar boken för en helhetssyn på kyrkans lärande och undervisning.

Första avdelningen har en teoretisk profil på kyrkans undervisning, sammanflätad med hela kyrkans liv. Kyrkan berättar om sin tro genom allt vad den säger, gör och är. Dess undervisningen måste därför vara rotad i kyrkans identitet och dess plats i världen. Därför måste kyrkans självsyn hänga ihop med dess pedagogiska praktik.

Andra avdelningen är historisk. Den inleds med en skiss över kyrkans undervisning genom två tusen år. Nästa bidrag beskriver utvecklingen av Svenska kyrkans undervisning under 1900-talet. Tredje artikeln baseras på ett par studieresor i USA. Tillsammans ger de tre bidragen en provkarta över omfattande växlingar i den teologiska och pedagogiska debatten.

Tredje avdelningen har en praktisk inriktning. Bibeln mitt i livet tillsammans med Den undervisande församlingen knyter samman teori och praktik i församlingens pedagogiska arbete. Gudstjänsten som pedagogisk process diskuteras som exempel på helhetssynen i församlingens undervisning. I sista kapitlet introduceras James Fowlers tankar om en Växande tro.
Rune Larsson

Rune Larsson

Rune Larsson, tidigare lektor vid CTR vid Lunds universitet med inriktning på religionspedagogik. Under senare år med fokus på kyrkornas undervisning, församlingspedagogiken. Mångårig redaktör för Religionspedagogisk tidskrift. Bland nyare publikationer kan nämnas Religion och livsfrågor i radio och TV (2018), handboken i religionspedagogik, Samtal vid brunnar (2009) samt översättningen av Thomas Groome, Kommer det att finnas tro? (2015).

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.