Samhälle, politik & medier

Massmedia formar vårt samhälle. Vi påverkas dagligen av information genom olika medier. Genom dessa medier förmedlas information av olika slag med syfte att upplysa, påverka, väcka intresse, skapa avsky, öka kunskapen, sälja något, med mera. Detta kan leda till att vi agerar på ett eller annat sätt i samhället eller stöder ett eller annat politiskt parti. Korrekt hantering av detta informationsflöde är idag en utmaning och kräver att medborgarna engagerar sig i politiken och vad som händer omkring oss. Genom BoD:s böcker kan du skapa klarhet i informationsflödet.  

 1. Psykiatri + Trafficking = Sant En färdplan för svensk psykiatri
  Loke Hagberg, Trifa Sadighi
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 27.11.2019
 2. AL-AKHDARIS SAMMANFATTNING Bönens regler enligt malikiskolan
  Abd al-Rahman al-Akhdari
  Förlag: Norboda Ab Utgivningsdatum: 07.11.2019
  125,00 kr
  Bok

  inkl. moms / exkl. frakt

  Tillgänglig

 3. Den klara upplysningen Om grunderna för islams trossatser
  Ibn Juzayy al-Kalbi
  Förlag: Norboda Ab Utgivningsdatum: 07.11.2019
  225,00 kr
  Bok

  inkl. moms / exkl. frakt

  Tillgänglig

 4. Proud to be a Siphilile woman Mission from the Margins
  Mats Målqvist
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 22.10.2019
 5. Så kan mänskligheten förinta sig själv Miljöförstöring, överbefolkning eller kärnvapenkrig kan(...)
  Eva Enderström
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 22.10.2019
 6. Women's Empowerment A Man's Perspective
  Björn Larsson Lindman
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 07.10.2019
 7. Inte Anonym [!anonym] Inte Anonym - en berättelse om nätet
  A Noun
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 25.09.2019
 8. Gerillakaptenen Peter Långström Sanningen och myterna om hans liv och död
  Jakob Jakobsson, Anna Guttorp, Joachim Nässil
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 20.09.2019
  35,00 kr
  E-bok

  inkl. moms

  Tillgänglig

Sociala medier

Vi påverkas idag i hög grad av den information som når oss. Det kan t.ex. vara att vi anpassar oss efter väderleksrapporter eller att vi köper en viss produkt som vi hört mycket om. Framväxten av nya sociala medier har i hög grad påverkat möjligheten för vanliga medborgare att ta del av information och sprida egna uppgifter och tankar kring vad som händer både i privatlivet och i samhället som helhet. Texter, bilder och filmer delas snabbt när något händer. Sociala medier kompletterar de traditionella. Dessutom är de sociala medierna i allt högre grad förmedlare av egna nyheter, där de traditionella medierna i stället tvingas haka på efteråt.