Den motstridiga skolan

Den motstridiga skolan

Att förhålla sig till förutsättningar som inte går ihop

Mats Andersson

Skola & inlärning

ePUB

811,4 KB

Vattenmärkning

ISBN-13: 9789180078931

Förlag: Books on Demand

Utgivningsdatum: 30.12.2021

Språk: Svenska

Betyg::
0%
95,00 kr

inkl. moms

Tillgänglig för nedladdning

Vänligen observera att du inte kan läsa den här e-boken på en Amazon Kindle, utan endast på enheter med programvara som kan visa ePub-filer. Mer information

Din egen bok!

Bli författare med BoD och ge ut din bok och e-bok i bokhandeln.

Läs mer
Denna bok undersöker hur olika former av motstridigheter kommer till uttryck i skolans dagliga verksamhet. Den fokuserar på situationer som ligger utanför den egentliga undervisningskontexten såsom övergångar, raster och fritidsverksamhet, det vill säga situationer som i praktiken är barnens egna domäner. Boken bygger på hypotesen att barn och vuxna är likvärdiga aktörer där många problem bottnar i att vuxna har en tillskriven överordnad roll gentemot barnen och därtill anser sig ha rätt att bestämma över dem, samtidigt som vuxna i praktiken saknar egentliga sanktionsmöjligheter för att hantera barnens avvikelser.

Boken är ett uttryck för den frustration som är följden av att jobba i skolrelaterade verksamheter under motstridiga villkor. Boken skall ses som en tydlig kritik mot hela skolsystemet samtidigt som den är en handledning i att förhålla sig till motstridigheter. Genom att den problematiserar och begreppsliggör vardagliga företeelser blir det möjligt att upptäcka komplexiteten som döljer sig i skenbart enkla situationer och förhålla sig till dem på ett mer rationellt sätt.
Mats Andersson

Mats Andersson

Mats Andersson är utbildad fritidspedagog och har en magisterexamen i barn och ungdomsvetenskap. Han har varit verksam i skolrelaterade sammanhang i sex kommuner med en erfarenhet som sträcker sig över alla årskurser från traditionell fritidshemsverksamhet till särskilda undervisningsgrupper. Hans bakgrund som systemutvecklare har inte minst bidragit till intentionen att studera de mer komplexa aspekterna av en händelseutveckling.

Det finns inga presskommentarer tillgängliga just nu.

Skriv din egen recension
Logga in här för att lämna en recension.
Search engine powered by ElasticSuite