Barnböcker (3−6 år)

Barnböcker är inte bara en fantastisk underhållning för barnen, utan främjar dem även i sin utveckling, redan från tidig ålder. Böcker från 3 till 6 år förmedlar anpassat och lämpligt innehåll till de allra minsta. Högläsning stödjer barnets kognitiva och visuella förmågor. Tack vara de lekfulla elementen som barnböcker erbjuder, lär sig barnen att förbinda bilder med ord. Därför spelar böckerna en väldigt viktig roll i barnens första försök att läsa själva. De väcker de små barnens intresse redan från tidig ålder.   

 1. Ny
  Tandfén Tittilur Malin Fransson
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 28.12.2020
  55,00 kr
  E-bok

  inkl. moms

  Tillgänglig

 2. Ny
  Den roliga boken för barn om våra vanligaste småfå(...) En bilderbok med autentiska bilder.
  Annica Nykvist
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 23.12.2020
  89,00 kr
  E-bok

  inkl. moms

  Tillgänglig

 3. Ny
  Kurres sommar Catharina G Lundberg
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 07.01.2021
  35,00 kr
  E-bok

  inkl. moms

  Tillgänglig

 4. Ny
  Hundarna i Margaretaparken Ida Bergman
  Förlag: Books on Demand Utgivningsdatum: 08.12.2020
  95,00 kr
  E-bok

  inkl. moms

  Tillgänglig

Hjälp ditt barn att utvecklas

Genom att läsa högt för barnen redan vid tidig ålder väcks intresset på ett lekfullt sätt. När de lyssnar förstår barnen sammanhanget mellan bild och språk. Illustrationerna i barnböckerna erbjuder en möjlighet för barnet lära sig nya saker på ett lekfullt sätt. När man öppnar en bok öppnar man också dörren till nya världar för barnen. Dessa världar är fulla av äventyr, spänning, fantasi, kunskap och möjligheter.

Förstärker barnets ordförråd

Vid högläsning bör vi som vuxna stanna upp och förklara ordens innebörd, som eventuellt kan kopplas ihop med barnets egna erfarenheter. De nya ord som barnen möter kan ibland förstås av sammanhanget eller bilderna. Det är ett otroligt stort inlärningsprojekt som barnen har framför sig. De ska på̊ ganska få år lära sig att uppfatta och förstå̊ tusentals nya ord. Och då erbjuder texterna i barnböckerna en fantastisk källa till stimulans och utveckling.

Barnböcker även tillgängliga som e-böcker

Förutom den klassiska tryckta barnboken erbjuder BoD Bokshop även många e-böcker för barn. Det finns något nytt att upptäcka för varje barn.