Tillbaka till översikten

Plats 1

8
Nya Sverige och de nya svenskarna
Sjöberg, Lars-Arne
Mjukband
220 Sidor
ISBN 978-91-7785-839-3
SEK 220,00
inkl. moms exkl. leverans
  • Beskrivning
  • Författare
  • Recensioner (0)

Nya Sverige och de nya svenskarna

Boken ”Nya Sverige och de nya svenskarna - Mångfaldens möjligheter och utmaningar” försöker beskriva hur Sverige förändrats och kommer att förändras. Vilken betydelse
för det svenska samhället har det att nästan 20 procent av våra invånare har en utländsk bakgrund? Syfte är att öka kunskapen om ”de nya svenskarna”. Vårt förhållningssätt till dem är viktigt för att vi ska få det goda samhället. Okunskap föder rädsla. Rädsla kan skapa distans mellan människor och vårt samhälle blir kyligt och opersonligt. Jonas Gardell sammanfattade i en intervju vad som skulle kunna vara syftet med boken:
- Den du lär känna slutar du att vara rädd för.

I boken behandlas olika områden såsom språkets betydelse, äldres situation, omgivningens attityder, hälsotillstånd, familjebildning, utbildningsbakgrund, invandringens kostnader, kulturkrockar, arbetsmarknad, myter, matvanor, klädkoder m.m. Inte minst är den religion som våra invandrare bekänner sig till viktig för att vi ska förstå och respektera dem.

Detta är inte en ”feel-good-book” eftersom vi med normal empatisk förmåga blir berörda av de
människoöden, som våra nya svenskar kan redovisa.

Detta är en debattbok om de förändringar vi kan se framför oss som nation och för varje svensk
medborgare och vi kan förhoppningsvis lära oss mer om våra nya vänner, grannar, arbetskamrater och personer i olika samhällsfunktioner.

Om du tycker att boken är så fylld av fakta att det blir svårt att ta till sig all information, så är min rekommendation att du med hjälp av innehållsförteckningen i början av boken söker upp de ämnen och områden du är intresserad av.

Det är så lätt att glömma bort att bakom varje siffra i en tabell fi nns människor som du och jag. De är på flykt från krig, förföljelser och hot. Det är också du och jag som måste bidra till att integrationen kan bli framgångsrik. Det är i mötet människa – människa, som vi kan visa våra nya svenskar medmänsklighet. De längtar efter att få leva ett liv fyllt med det som vi tar för självklart. De vill slippa krig, svält, oro och längtar efter kärlek, värme, omtanke och vänskap och detta tar du och jag för givet och som vi kan erbjuda dem.
Integrationsområdet är ett mycket aktuellt ämne sommaren 2018 och inför hösten riksdagsval görs många utspel. Därför kan en del av informationen ha hunnit bli överspelad under tiden som gått åt för bokens tryckning.

Lars-Arne Sjöberg

Lars-Arne Sjöberg, professor emeritus och före detta universitetsråd vid Karlstads universitet. Han har engagerat sig i olika samhällsfrågor. Han är särskilt kritisk till den politik som Sverigedemokraterna står för och har hittills gett ut följande böcker:
• Sverigedemokraterna, inifrån och utifrån
• … och den ljusnande framtid är vår?!? Vad vet vi och vad tror vi om
framtiden.
• Lever vi av räntan eller tär vi på kapitalet? - Att hushålla med
jordens resurser.

myBoD-INLOGGNING.