Tillbaka till översikten

Plats 1

8
Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?
Sjöberg, Lars-Arne
Mjukband
164 Sidor
ISBN 978-91-7785-912-3
SEK 175,00
inkl. moms exkl. leverans
  • Beskrivning
  • Författare
  • Recensioner (0)

Lever vi på räntan eller tär vi på kapitalet?

De flesta kan nog direkt ge svaret, men varför har det blivit så och vad kan vi göra åt detta. Det handlar om vår livsstil, våra matvanor, våra kära bilar m.m.
- America first!
Detta är ett av president Donald Trumps favorituttryck och han har så rätt. På den föga smickrande listan över världens största miljöbovar intar USA en tätposition. Tyvärr är det många länder på denna lista, som var och en förbrukar långt mycket mer av jordens resurser än som är deras rättmätiga del. Även vi svenskar tar ut mer än vad som är vår del. Om alla ska leva som oss svenskar skulle vi behöva cirka fyra jordklot. Nu har vi bara ett, så följden är att vi förbrukar resurser, som tillhör andra folk och länder. Men vi tar också i anspråk resurser, som egentligen tillhör kommande generationer. Har vi skapat dagens levnadsstandard till
priset av att vi tar i anspråk jordens resurser mer än vad som är vår andel. Vi kan inte endast lita till att opinionsbildning och frivilligt agerande för att skapa en långsiktigt hållbar värld, utan det fordras styrmedel. Man brukar säga money talks och ansvaret för hur vi ska skapa en bra framtid är också en plånboksfråga. Med hjälp av skatter, avgifter och bidrag ska vi styras att rädda vår värld. Man skulle kunna likna boken vid en diagnos av patienten Jorden och vilka mediciner som vi behöver ta till. Men boten fi nns hos oss själva där vi i vissa avseende måste ändra våra vanor och vår livsstil. Men alla åtgärder är inte uppoffringar utan mycket kan vi göra utan alltför stora eftergifter på vår levnadsstandard. Boken försöker beskriva vad vi har ställt till med, men försöker även beskriva möjliga vägar ut ur denna situation.

Lars-Arne Sjöberg

Lars-Arne Sjöberg, pensionerad professor och universitetsråd vid Karlstads Universitet. Han har varit engagerad i olika samhällsfrågor och har tidigare skrivit:
• Sverigedemokraterna – inifrån och utifrån
• …och den ljusnande framtid är vår? – Vad vet vi och
vad tror vi om framtiden.
• Nya Sverige och de nya svenskarna – Mångfaldens
möjligheter och utmaningar.
Nu kommer boken Lever vi av räntan eller tär vi på kapitalet? – Att hushålla med jordens resurser.

Fler titlar av författaren

myBoD-INLOGGNING.