Tillbaka till översikten

Plats 1

8
Två bullor mot Martin Luther
Leo X, Påven
Mjukband
84 Sidor
ISBN 978-91-7699-749-9
SEK 33,00
inkl. moms exkl. leverans
  • Beskrivning
  • Författare
  • Recensioner (0)

Två bullor mot Martin Luther

Att Martin Luther inledde en ny epok i Västerlandets likaväl som kristendomens historia den 31 oktober 1517, då han enligt Melanchthon på kyrkporten till slottskyrkan i Wittenberg uppspikade sina 95 teser mot avlaten, är något som mer eller mindre kommit att ingå i det allmänna medvetandet. Att han härigenom skapade en skickelsediger splittring i kristenheten och blev fader till en utveckling som utmynnat i den sekularism, relativism, subjektivism och nihilism som idag håller vår kultur i ett järngrepp är det kanske inte lika många som tänker på.

Hade Luther kunnat hejdas och denna utveckling ha kvävts i sin linda? En som försökte och också kanske skulle ha kunnat lyckas i detta värv, om inte döden så snart bortryckt honom, var påven Leo X, som i sina två bullor mot Luther, varningsbullan "Exsurge Domine" (1520) och bannbullan "Decet Romanum Pontificem" (1521), vilka här för första gången översatts till svenska språket, bl.a. identifierar 41 fel i Luthers läror och så här kärnfullt klargör varför dessa fel står i strid mot Kristi och Kyrkans eviga lära och visdom: "Ty ur dessa samma fel...följer uppenbart att samma Kyrka, som styrs av den Helige Ande, felar eller alltid har felat."

I ett förord av översättaren Erik Persson diskuteras kortfattat bakgrunden till de bägge bullorna och den lutherska heresien liksom konsekvenserna av denna. I ett appendix återges den tridentinska trosbekännelsen, vari skiljelinjerna mellan katolsk lära och luthersk heresi tydligt klargörs.

Detta är den andra korrigerade och förbättrade upplagan av denna skrift.

Påven Leo X

Erik Persson (utg.)

Leo X (1475-1521) var son till Florens berömde furste Lorenzo de' Medici "il Magnifico" och påve 1513-1521. En lysande renässansfurste som sin fader var han bl.a. Rafaels mecenat, Peterskyrkans byggherre och en stor gynnare av sköna och lärda konster, musik, teater och poesi. Sin viktigaste teologiska insats gjorde han först under sina sista levnadsår som den påve som först hade att ta itu med Martin Luthers irrläror.

myBoD-INLOGGNING.