Tillbaka till översikten

Plats 1

8
GÖR NÅT
Jonsson, Andreas; Andersson, Anna-Lena
Spiralbunden bok
172 Sidor
ISBN 978-91-7699-752-9
SEK 799,00
inkl. moms exkl. leverans
  • Beskrivning
  • Författare
  • Recensioner (0)

GÖR NÅT

Varje vecka möts vi av rubriker som visar på den psykiska och fysiska ohälsa som finns bland unga i Sverige. Alla sitter vi där och tänker att så borde det inte vara. Men vad gör vi? För vad spelar det för roll om du kan, vill, hoppas och önskar - men fortfarande inte gör något?

I boken har vi samlat 21 övningar indelade i fyra avsnitt; Allas lika värde, Vem bestämmer, Hur skapas förändring och Drömmar och framtid.

Till varje övning finns en tillhörande berättelse som ger deltagarna en hint om vad övningen kommer att gå ut på och öppnar upp för samtal. Flera av berättelserna är hämtade ur Andreas Jonssons föreläsningar.

GÖR NÅT är ett modernt metodmaterial om allas lika värde, normer och mänskliga rättighetsfrågor som är framtaget för att enkelt kunna appliceras direkt i din pedagogiska verksamhet för tonåringar och unga vuxna.

Anna-Lena Andersson

Anna-Lena Andersson är grundskollärare med erfarenhet från arbete i låg-, mellan- och högstadiet. Anna-Lena har varit verksam i flera barn- och ungdomsföreningar och har utbildning i ledarskap och gruppteori.

För mig handlar mitt vardagliga arbete minst lika mycket om att stärka barn och ungdomars självkänsla och tro på sig själv som att lära sig kunskapsstoff.

Andreas Jonsson

Andreas Jonsson är en av skolor, föreningar och ungdomsorganisationer flitigt anlitad föreläsare inom värdegrund, attitydsförändring och antidiskriminering.

Varje år träffar tiotusentals elever, lärare och rektorer Andreas i arbetet om respekt för alla människors lika värde.

Andreas föreläsningar, workshops och metodmaterial vidgar perspektiv, öppnar möjligheter och möter hat med kärlek. Inga pekpinnar.

myBoD-INLOGGNING.