BoD hjälp & service

  • Hur mycket kostar korrekturläsning/ redigering/ språkgranskning?

    För textbearbetning inom ramen för korrekturläsning/redigering/språkgranskning finns inga fasta priser i och med att det handlar om en individuell tjänst som beror på sidantalet, komplexiteten och antalet fel i manuskriptet.Vi ger dig gärna ett individuellt erbjudande. För detta behöver vi ditt manuskript i sin helhet. Mer information om våra layout- och språkgranskningstjänster hittar du på vår hemsida under Layout och Språkgranskning.
Utskrift